Честитка по повод Курбан – Бајрам

Локалната самоуправа на Општина Јегуновце со градоначалникот Дарко Блажески по повод празникот Курбан Бајрам упатува честитка до сите верници од исламска вероисповед.

Им посакуваме добро здравје, бериќет, среќа и духовно прочистување.

Првиот ден од Курбан Бајрам е неработен ден за сите граѓани од муслиманска вероисповед.

Одржана педесетитрета седница на советот на Општина Јегуновце

На ден 14.07.2021 година со почеток во 10:30 часот се одржа педесетитрета седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, пристуни беа сите петнаесет советници и градоначалникот Дарко Блажески, дневениот ред содржеше 1 точки.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

ЈАВЕН УВИД за сообраќајна инфраструктура-локален пат во с.Орашје

Согласно член 58 став 10 од Законот за урбанистичко планирање(“Сл.Весник на РСМ“ бр.32/2020) за начинот наводење постапка заодобрувањена Урбанистички Проекти, Урбанистичкиот Проект за инфраструктура вон опфат на урбанистички план со намена Е1.1- сообраќајна инфраструктура-локален пат во с.Орашје, КО Орашје, општина Јегуновцесо арх. бр.УП1 11-204 од  2021 година изработено од ,,ПИКА Архитект” дооел одТетово ќе се  објави на веб страната на единицата на локалната самоуправа заради овозможување на јавен увид во времетраење од 15 работни дена, односно од 09.07.2021год. заклучно со 30.07.2021год. Во овој рок засегнатите граѓани можат да достават предлози, сугестии или приговори, покоиодлучува комисијата која го одобрува Урбанистичкиот проект.

Прилог документи:

јавен увид Орашје

Проект за инфраструкутра за локален ппат во с.Орашје

5.5m-УП-02-20-Проект за инфраструкутра за локален ппат во с.Орашје

Одржана педесетивтора седница на советот на Општина Јегуновце

На ден 05.07.2021 година со почеток во 13:00 часот се одржа педесетивтора седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, пристуни беа сите петнаесет советници и градоначалникот Дарко Блажески, дневениот ред содржеше 2 точки.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Одржана педесетипрва седница на советот на Општина Јегуновце

На ден 30.06.2021 година со почеток во 11:00 часот се одржа педесетипрва седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, пристуни беа сите петнаесет советници и градоначалникот Дарко Блажески, дневениот ред содржеше 6 точки и беше дополнет со плус 4 точки.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

 

Одржана педесетта седница на советот на Општина Јегуновце

На ден 28.05.2021 година со почеток во 11:00 часот се одржа педесетта седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, пристуни беа сите петнаесет советници и градоначалникот Дарко Блажески, дневениот ред содржеше 3 точки.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Честитка по повод 24 Мај – денот на светите браќа Кирил и Методиј

24 Мај е државен празник, кој се празнува во чест на основачите на првата словенска азбука. Светите браќа Кирил и Методиј  се основоположници на словенската писменост и литература кој се заслужни за културниот развој на сите словенски народи.

По повод овој ден локалната самоуправа, советот на Општина Јегуновце и Градоначалникот Дарко Блажески упатува честитка до сите жители на Република Северна Македонија.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Честитка по повод Рамазан – Бајрам до сите припадници од исламска вероисповест / Urim me rastin e festës së Bajramit

Локалната самоуправа, советот на Општина Јегуновце и градоначалникот Дарко Блажески по повод празникот Рамазан – Бајрам упатува честитка до сите верници од исламска вероисповест, им посакува здравје, бериќет, среќа и духовно прочистување.

Njësia e vetëqeverisjes lokale, Këshilli i Komunës së Jegunovcit dhe kryetari Darko Bllazheski me rastin e festës së Ramazan Bajramit lëshon urim deri te gjithë pjesëtarët e fesë islame, iu dëshiron shëndet te mirë, beriqet, fat dhe pastrim shpirtëror.

Изготвил: Стојанче Антовски
Општина Јегуновце
Accessibility