ИПАРД – инфо ден во општина Јегуновце

Почитувани, ве известуваме дека во организација на претставници од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на ден 22.11.2019 година со почеток во 14 часот во просториите на општина Јегуновце – (сала за состаноци) се организира инфо ден за ИПАРД програмата 2014 – 2020.

Овој инфо ден е наменет за МЕРКА 3 и 7 за лица кои би сакале да конкурираат за субвенции односно земјоделците во рамки на овој информативен ден  ќе имаат можност да се запознаат со начинот за користење на средствата од оваа програма.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Одржана едукативна сесија за правно зајакнување на граѓаните со ниски приходи

Практични совети околу бесплатна правна помош, презентација на одредбите од Законот за работни односи и одговори на прашања во врска со права од облигациски односи и извршување, беа дел од едукативната сесија за правно зајакнување на граѓаните со ниски приходи што се одржа вчера во општина Јегуновце организирана од страна на македонското здружение на млади правници .

Целта на сесијата беше правното зајакнување на населението кое поради својата слаба материјална и финасиска состојба не е во можност да ги оствари своите права загарантирани со закон. Правилно и навремено информирање на граѓаните и споделување практични совети со нив ќе придонесе кон подобрување на нивниот статус и состојба во општеството.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Одржана дваесетидевета седница на советот на Општина Јегуновце

Денес 08.11.2019 година со почеток во 10:00 часот се ордржа дваесетидевета седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 8 точки а дополнет беше со плус една,  присутни беа сите 15 советници како и градоначалникот Дарко Блажески.

Дневен ред:

             -Усвојување на записник од дваесетиосмата седница.

 1. Разгледување на квартален извештај за извршување на буџетот на општина Јегуновце за III квартал за 2019 година и заклучок за усвојување на финансискиот извештај.
 2. Предлог – Одлука за одобрување на измена и дополнување на планот и програми за развој на буџетот на општина Јегуновце за 2019 година.
 3. Измени и дополнување на буџетот на општина Јегуновце за 2019 година.
 4. Предлог – Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на буџетот на општина Јегуновце за 2019 година.
 5. Предлог – Одлука за одобрување на планот и програми за развој на буџетот на општина Јегуновце за 2020 година.
 6. Предлог – Одлука за давање на позитивно мислење на статутот на ООУ „Симче Настовски„ с.Вратница.
 7. Предлог – Одлука за давање на позитивно мислење на статутот на ООУ „Александар Здравковски„ с.Јегуновце.
 8. Предлог – Одлука за изменување и дополнување на одлуката за разрешување и именување на членови на училишните одбори во основните училишта на територија на општина Јегуновце.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Покана за едукативна сесија за правно зајакнување на граѓаните со ниски приходи

Почитувани, македонското здружение на млади правници ги поканува заинтересираните граѓани на Општина Јегуновце кои се со слаба материјална и финансиска состојба да присуствуваат на едукативната сесија за правно зајакнување на ден 12 Ноември 2019 година- Вторник, 13:00 часот во салата за состаноци на општинската здрада во Јегуновце.

На оваа сесијата жителите на Општина Јегуновце од населените места ќе имаат можност да слушнат практични совети за најчестите правни проблеми со кои се соочуваат секојдневно, а ќе имаат и можност да постават прашање и да добијат директен одговор од адвокатите кои ќе ја водат сесијата.

Целта на сесијата е правно зајакнување на населението кое поради својата слаба материјална и финасиска состојба не е во можност да ги оствари своите права загарантирани со закон. Правилно и навремено информирање на граѓаните и споделување практични совети со нив ќе придонесе кон подобрување на нивниот статус и состојба во општеството.

Прилог – Агенда

Едукативната сесија ја организира Македонско здружение на млади правници во рамки на проектот „Мобилни тимови за правна поддршка на поединци и семејства со ниски приходи“, спроведуван во партнерство со Правно информативниот центар Љубљана, Р.Словенија, а финасиски поддржан од Европска Унија.

Ве очекуваме!

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

 

Честитка по повод 23 Октомври денот на македонската револуционерна борба

Локалната самоуправа на Општина Јегуновце со градоначалникот Дарко Блажески на сите жители на Република Северна Македонија им го честитаат 23-ти Октомври денот  на македонската револуционерна борба, со искрени желби за мир, благосостојба и подобра иднина.

По повод  денот  на македонската револуционерна борба им оддаваме почит на шестте великани кои ги удрија темелите на  револуционерната борба: Христо Татарчев, Дамјан Груев, Петар Поп Арсов, Иван Хаџи-Николов, Антон Димитров и Христо Батанџиев.

23-ти Октомври e неработен ден за сите граѓани на Република Северна Македонија.

Изготвил: Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

 

Честитка по повод 11-ти Октомври

Локалната самоуправа на Општина Јегуновце со градоначалникот Дарко Блажески на сите жители на Репулика Северна Македонија им го честитаат 11-ти Октомври Денот на вооруженото востание, со искрени желби за мир, благосостојба и подобра иднина.

11-ти Октомври 1941 година, Денот на вооруженото востание е симбол на исклучително значаен историски чин на македонскиот непокор и вековен стремеж за сопствена слобода на македонскиот народ. На овој ден им оддаваме најдлабока почит на сите учесници во вооруженото антифашистичко и народноослободително востание кои беспоштедно ги дадоа своите животи за слобода на Република Северна Македонија.

Нека ни е честит 11- ти Октомври!

Изготвил: Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Одржана дваесетиосма седница на советот на Општина Јегуновце

Денес 09.10.2019 година со почеток во 10:00 часот се ордржа дваесетиосма седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 2 точки,  присутни беа сите 15 советници.

Дневен ред:

-Усвојување записник од дваесетишеста седница.

 1. Предлог – Одлука за давање на согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за внатрешна организација на работни места во ЈОУДГ Јаболчиња општина Јегуновце, Јегуновце.
 2. Предлог – Одлука за давање на согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУДГ Јаболчиња општина Јегуновце, Јегуновце.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Одржана дваесетиседма седница на советот на Општина Јегуновце

Денес 30.09.2019 година со почеток во 10:00 часот се ордржа дваесетиседма седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 7 точки,  присутни беа сите 15 советници.

Дневен ред:

-Усвојување записник од дваесетишеста седница.

 1. Предлог – Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Општина Јегуновце.
 2. Предлог – Оперативен план за зимско одржување на локалната патна мрежа и улиците по населените места во Општина Јегуновце за 2019/2020 година.
 3. Буџетски календар за донесување на буџетот на Општина Јегуновце за 2019 година.
 4. Предлог – Одлука за исплата на парична помош за надомест на патни трошоци за учебната 2019 – 2020 година на ученик со посебни образовни потреби.
 5. Предлог – Одлука за давање согласност за Годишниот план за вработување за 2020 година во ООУ Александар Здравковски од Јегуновце.
 6. Предлог – Одлука за давање согласност за Годишниот план за вработување за 2020 година во ООУ Шемшово од Шемшово.
 7. Предлог – Одлука за давање согласност за Годишниот план за вработување за 2020 година во ООУ Симче Настовски од Вратница.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце