Одржана педесетипетта седница на советот на Општина Јегуновце

На ден 23.09.2021 година со почеток во 11:00 часот се одржа педесетипетта седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, пристуни беа сите петнаесет советници и градоначалникот Дарко Блажески, дневениот ред содржеше 4 точки.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Честитка по повод 8-ми Септември – Денот на независноста

Локалната самоуправа на Општина Јегуновце, советот и градоначалникот Дарко Блажески на сите жители на Репулика Северна Македонија им го честитаат 8-ми Септември Денот на независноста на Македонија со искрени желби за мир, благосостојба и подобра иднина.

8-ми Септември е денот кога пред точно 30 години граѓаните на Македонија го остварија стремежот и го трасираа патот на независна, демократска, самостојна, суверена и слободна Република Северна Македонија.

За многу години да ни е празникот!

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

 

Одржана педесетичетврта седница на советот на Општина Јегуновце

На ден 31.08.2021 година со почеток во 12:00 часот се одржа педесетичетврта седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, пристуни беа сите петнаесет советници и градоначалникот Дарко Блажески, дневениот ред содржеше 14 точки.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

ЈАВЕН УВИД за сообраќајна инфраструктура-локален пат во с.Рогачево

Согласно член 58 став 10 од Законот за урбанистичко планирање(“Сл.Весник на РСМ“ бр.32/2020) за начинот наводење постапка заодобрувањена Урбанистички Проекти, Урбанистичкиот Проект за инфраструктура вон опфат на урбанистички план со намена Е1.1- сообраќајна инфраструктура-локален пат во с.Рогачево, КО Рогачево, општина Јегуновцесо арх. бр.УП1 11-242 од  2021 година изработено од ,,ПИКА Архитект” дооел одТетово ќе се  објави на веб страната на единицата на локалната самоуправа заради овозможување на јавен увид во времетраење од 15 работни дена, односно од 04.08.2021год. заклучно со 26.08.2021год. Во овој рок засегнатите граѓани можат да достават предлози, сугестии или приговори, покоиодлучува комисијата која го одобрува Урбанистичкиот проект.

Прилог документи:

јавен увид Рогачево

5.5m -УП-02-20-Проект за инфраструкутра за локален ппат во с.Rogacevo

Честитка по повод Курбан – Бајрам

Локалната самоуправа на Општина Јегуновце со градоначалникот Дарко Блажески по повод празникот Курбан Бајрам упатува честитка до сите верници од исламска вероисповед.

Им посакуваме добро здравје, бериќет, среќа и духовно прочистување.

Првиот ден од Курбан Бајрам е неработен ден за сите граѓани од муслиманска вероисповед.

Одржана педесетитрета седница на советот на Општина Јегуновце

На ден 14.07.2021 година со почеток во 10:30 часот се одржа педесетитрета седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, пристуни беа сите петнаесет советници и градоначалникот Дарко Блажески, дневениот ред содржеше 1 точки.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

ЈАВЕН УВИД за сообраќајна инфраструктура-локален пат во с.Орашје

Согласно член 58 став 10 од Законот за урбанистичко планирање(“Сл.Весник на РСМ“ бр.32/2020) за начинот наводење постапка заодобрувањена Урбанистички Проекти, Урбанистичкиот Проект за инфраструктура вон опфат на урбанистички план со намена Е1.1- сообраќајна инфраструктура-локален пат во с.Орашје, КО Орашје, општина Јегуновцесо арх. бр.УП1 11-204 од  2021 година изработено од ,,ПИКА Архитект” дооел одТетово ќе се  објави на веб страната на единицата на локалната самоуправа заради овозможување на јавен увид во времетраење од 15 работни дена, односно од 09.07.2021год. заклучно со 30.07.2021год. Во овој рок засегнатите граѓани можат да достават предлози, сугестии или приговори, покоиодлучува комисијата која го одобрува Урбанистичкиот проект.

Прилог документи:

јавен увид Орашје

Проект за инфраструкутра за локален ппат во с.Орашје

5.5m-УП-02-20-Проект за инфраструкутра за локален ппат во с.Орашје

Одржана педесетивтора седница на советот на Општина Јегуновце

На ден 05.07.2021 година со почеток во 13:00 часот се одржа педесетивтора седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, пристуни беа сите петнаесет советници и градоначалникот Дарко Блажески, дневениот ред содржеше 2 точки.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Одржана педесетипрва седница на советот на Општина Јегуновце

На ден 30.06.2021 година со почеток во 11:00 часот се одржа педесетипрва седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, пристуни беа сите петнаесет советници и градоначалникот Дарко Блажески, дневениот ред содржеше 6 точки и беше дополнет со плус 4 точки.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

 

Accessibility