ИмеПрезимеПозицијаОдделениеСлужбен емаилСлужбен телефонпочеток на работно времекрај на работно време
ЉупчоСтолескиРаководителОдделение за правни работи општи работи и јавни дејности07136481208:0016:00
ДаркоСпасовскиРаководителОдделение за финансиски прашања07127516208:0016:00
ЏеваирХајрединиСоветник за утврдување и наплата на даноци и таксиОдделение за финансиски прашања07131469808:0016:00
ЗорицаЦветковскаСоработник за буџеткса кординацијаОдделение за финансиски прашања07849807608:0016:00
ОрханАмитиПомлад соработник за финансиски прашањаОдделение за финансиски прашања07849808208:0016:00
ВеснаСтојчевскаСамостоен референт за администрирање на приходиОдделение за финансиски прашања07841094208:0016:00
МладенчоЈовановскиСамостоен референт за градежна документацијаОдделение за урбанизам комунални работи заштита на животната средина и локален економски развој07127516408:0016:00
АнитаКостадиноскаСоработник за прием и обработка на барања од областа на урбанизмот и комуналните работиОдделение за урбанизам комунални работи заштита на животната средина и локален економски развој08:0016:00
СтојанчеАнтовскиСоработник за одржување и подршка за веб странаОдделение за правни работи општи работи и јавни дејности07767397708:0016:00
ЖаклинаМатовска РистовскаСоработник за јавни дејностиОдделение за правни работи општи работи и јавни дејности07849808108:0016:00
СерветАсипиСоработник за подготовка на материјали за седници на Советот и работните тела на советотОдделение за правни работи општи работи и јавни07152514508:0016:00
МилеваФилиповскаВиш референт за административни работиОдделение за правни работи општи работи и јавни дејности07849808008:0016:00
РобертМаринковскиВозачОдделение за правни работи општи работи и јавни дејности07131764908:0016:00
ЈугославЖивковскиВозачОдделение за правни работи општи работи и јавни дејности07:0015:00
МајаСтојковкаХигиеничаркаОдделение за правни работи општи работи и јавни дејности08:0016:00
Close Search Window