Системот за пријавување проблеми во Општина Јегуновце е дизајниран да ве овласти, како граѓанин, да имате активна улога во идентификувањето и решавањето на проблемите што ја засегаат вашата заедница.

Системот ви овозможува во секое време од денот, седум дена во неделата, преку интернет порталот на нашата Општина, да пријавите комунален проблем кој нашите служби ќе се обидат да го решат или да ве информираат до каде е решавањето на проблемот во најкраток можен рок. 

Откако ќе ја поднесете пријавата, системот и овозможува на Општината ефикасно да управува и да ги следи пријавените проблеми. Тој автоматски ги известува релевантните Општински одделенија или вработени за решавање на пријавениот проблем.

Close Search Window