Грб

Општината има грб кој ја претставува Општина Јегуновце со нејзините основни обележја и карактеристики. Грбот е составен од штит на кој има неколку елементи.

Централен елемент е буквата „Ј“ која го симболизира името на општината. Во позадина се наоѓа приказ на планините во општина Јегуновце, фабрика која ја симболизира индустријата и ѕвездите кои ги симболизираат населените места во општината. Во долниот дел се наоѓа годината на основање на општината.

Грбот е усвоен во 1996 година.

Знаме

Општината има знаме кое во основа е црвено а во левиот горен агол е аплициран грбот на општината. Единаесетте жолто обоени ѕвездички преставуваат единаесетте населени места, а разместеноста на ѕвездичките е соодветно со разместеноста на населените места на картата на Општина Јегуновце (согласно Одлуката за утврдување на знамето на Општина Јегуновце).

Знамето е усвоено во 1996 година.

Close Search Window