Вести

Одржана чеириесетиосма седница на советот на Општина Јегуновце

На ден 31.03.2021 година со почеток во 11:00 часот се ордржа четириесетиосма седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда. На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 3 точки. Изготвил:Стојанче Антовски Општина Јегуновце

Одржана чеириесетиседма седница на советот на Општина Јегуновце

На ден 26.02.2021 година со почеток во 11:00 часот се ордржа четириесетиседма седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда. На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 5 точки.   Изготвил:Стојанче Антовски Општина Јегуновце

Одржана чеириесетишеста седница на советот на Општина Јегуновце

Денес 29.01.2021 година со почеток во 11:00 часот се ордржа четириесетишеста седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда. На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 6 точки и беше дополнет со уште две. Изготвил:Стојанче Антовски Општина Јегуновце

Остарени, но не и заборавени

Невладината организација Милениум, гледајќи ја потребата од грижа на старите лица што доаѓа како резултат на масовната емиграција на млади луѓе од Северна Македонија, особено од Полошкиот регион, ја анализираше состојбата на терен, изготви конкретен план за акција и го изготви и го доби проектот “Социјални услуги – грижа на стари лица во домашни услови“ […]

Погледни ги сите вести