Вести

Одржана триесетипетта седница на советот на Општина Јегуновце

Денес 10.02.2020 година со почеток во 10:00 часот се ордржа триесетипетта седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда. На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 2  точки. Присутни беа 14 советници и градоначалникот Дарко Блажески. Дневен ред:     – Усвојување на […]

Одржана триесетичетврта седница на советот на Општина Јегуновце

Денес 05.02.2020 година со почеток во 09:00 часот се ордржа триесетичетврта седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда. На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 2  точки и беше дополнет со плус 1 точка. Присутни беа сите 15 советници. Дневен ред:   […]

Одржана триесетитрета седница на советот на Општина Јегуновце

Денес 28.01.2020 година со почеток во 10:00 часот се ордржа триесетитрета седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда. На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 9 точки и беше дополнет со плус 4 точки. Присутни беа сите 15 советници. Дневен ред:   […]

Отворено нова канцеларија, подрачното оделение од центарот за социјални работи Тетово

Денес 15.01.2020 година во присуство на градоначалникот Дарко Блажески, заменик министерот за труд и социјална политика Санела Шкриељ и директорот на центарот за социјални работи од Тетово Дарко Обадиќ во населено место Јегуновце официјално ја пуштија во употреба новата канцеларија, подрачно оделение од центарот за социјални работи Тетово. Придобивките од отворањето на ова  одделение во […]

Погледни ги сите вести