Општина Јегуновце се вклучува во трендот на отворени податоци што можат да бидат од корист на сите граѓани на нашата земја. Со овој чекор се создава динамичен екосистем на отворени податоци во којшто податоците се произведуваат, отвoраат, збогатуваат и повторно се користат од различни чинители од јавниот, приватниот, академскиот и граѓанскиот сектор.

Close Search Window