Komuna e Jegunovcës i bashkohet trendit të të dhënave të hapura nga të cilat përfitojnë të gjithë qytetarët e vendit tonë. Ky hap krijon një ekosistem dinamik të të dhënave të hapura në të cilin të dhënat prodhohen, hapen, pasurohen dhe ripërdoren nga aktorë të ndryshëm nga sektori publik, privat, akademik dhe civil.

Close Search Window