EmriMbiemriPozicioniDepartamentiEmail zyrtarTelefoni i zyresFillimi i orarit të punësFundi i orarit të punës
LjupcoStoleskiMenaxheriDepartamenti për çështje juridike, punë të përgjithshme dhe veprimtari publike7136481208:0016:00
DarkoSpasovskiMenaxheriDepartamenti i Çështjeve Financiare7127516208:0016:00
XhevairHairediniKëshilltar për përcaktimin dhe mbledhjen e taksave dhe taksaveDepartamenti i Çështjeve Financiare7131469808:0016:00
ZoricaCevtkovskaBashkëpunëtor për koordinimin e buxhetitDepartamenti i Çështjeve Financiare7849807608:0016:00
OrhanAmitiBashkëpunëtor i ri i Çështjeve FinanciareDepartamenti i Çështjeve Financiare7849808208:0016:00
VesnaStojchevskaZyrtar i Pavarur i Administratës së të HyraveDepartamenti i Çështjeve Financiare7841094208:0016:00
MladenchoJovanovskiBashkëpunëtor për pranimin dhe përpunimin e kërkesave në fushën e urbanizmit dhe punëve komunaleDepartamenti i Urbanizmit, Punëve Komunale, Mbrojtjes së Mjedisit dhe Zhvillimit Ekonomik Lokal7127516408:0016:00
AnitaKostadinoskaСоработник за прием и обработка на барања од областа на урбанизмот и комуналните работиDepartamenti i Urbanizmit, Punëve Komunale, Mbrojtjes së Mjedisit dhe Zhvillimit Ekonomik Lokal08:0016:00
StojancheAntovskiBashkëpunëtor i mirëmbajtjes dhe mbështetjes së faqes në internetDepartamenti për çështje juridike, punë të përgjithshme dhe veprimtari publike7767397708:0016:00
ZhaklinaMatovskaBashkëpunëtor për veprimtari publikeDepartamenti për çështje juridike, punë të përgjithshme dhe veprimtari publike7849808108:0016:00
ServetAsipiBashkëpunëtor për përgatitjen e materialeve për seancat e Këshillit dhe trupat punuese të KëshillitDepartamenti për çështje juridike, punë të përgjithshme dhe veprimtari publike7152514508:0016:00
MillevaFilipovskaZyrtar i Lartë për Çështje AdministrativeDepartamenti për çështje juridike, punë të përgjithshme dhe veprimtari publike7849808008:0016:00
RobertMatoskiShoferDepartamenti për çështje juridike, punë të përgjithshme dhe veprimtari publike7131764908:0016:00
JugoslavZhivkovskiShoferDepartamenti për çështje juridike, punë të përgjithshme dhe veprimtari publike07:0015:00
МајаStojkovskaHigjenistDepartamenti për çështje juridike, punë të përgjithshme dhe veprimtari publike08:0016:00
Close Search Window