Stema

Komuna ka stemën e vet e cila e paraqet Komunën e Jegunovcit me shenjat e veta themelore dhe karakteristikat. Stema është e përbërë prej mburoje e cila ka disa elemente.

Elementi qendror është shkronja “J”, e cila simbolizon emrin e komunës. Në sfond ka pamje nga malet në komunën e Jegunovcit, një fabrikë që simbolizon industrinë dhe yjet që simbolizojnë vendbanimet në komunë. Në pjesën e poshtme është viti i themelimit të komunës.

Stema u miratua në vitin 1996.

Flamuri

Komuna ka flamurin e vet i cili në bazë është i kuq, kurse në këndin e majtë lartë është aplikuar stema e komunës. Njëmbëdhjetë yje të ngjyrosur me ngjyrë të verdhë paraqesin njëmbëdhjetë vendbanimet, shpërndarja e yjeve është adekuate me shpërndarjen e vendbanimeve në hartën e Komunës së Jegunovcit (në pajtim me Vendimin për përcaktimin e flamurit të  Komunës së Jegunovcit).

Flamuri u miratua në vitin 1996.

Close Search Window