Здружение Институт за развој на заедницата – Тетово

Подружница Општина Јегуновце, населено место Јегуновце
Лице за контакт: Сретен Коцески
Тел: 070-250-286
Веб сајт: www.cdi.mk

НВО Мултиетнички Актуелен Центар – “МАЦ”

Седиште: ул. 101 бб – Вратница
Лице за контакт: Ирена Богатиновска
Тел: 044 451 154 / 072 665 411
Email: macnvo@yahoo.com
Веб сајт: www.macnvo.org

Здружение Жени на Општина Јегуновце

Седиште: 101 бб – Јегуновце
Лице за контакт: Зора Добревска
Тел: 076 406 513
Email: /
Веб сајт:

Здружение Жени на Општина Вратница

Седиште: ул. 102 бб – Вратница
Лице за контакт: Јабланка Веселиновска
Тел: 044 451 019 / 070 256 076 
Email: /
Веб сајт:

Здружение Жители на Вратница

Седиште: ул. 102 бб – Вратница
Лице за контакт: Мирослав Ќировски
Тел: 070 771 277
Email: /
Веб сајт:

Здружение “Предизвик“

Седиште: ул. 103 бб – Јегуновце
Лице за контакт: Далибор Антоски
Тел: 044 397 778
Email: /
Веб сајт:

Културно Уметничко Друштво “Извор“

Седиште: ул. 101 бб – Јегуновце
Лице за контакт: Ненад Блажески
Тел: 070-209-760
Email: kudizvor@yahoo.com
Веб сајт:

Здружение Сојуз на борци од НОБ

Седиште: ул. 103 бб – Вратница
Лице за контакт: Душко Милосавлевски
Тел: 077 750 409
Email: /
Веб сајт:

Ловечко Друштво “Љуботен”

Седиште: ул. 101 бб – Вратница
Лице за контакт: Васо Антоски
Тел: 044 452 020
Email: /
Веб сајт:

Риболовно здружение “Ракита”

Седиште: ул. 101 бб – Вратница
Лице за контакт: Васо Антоски
Тел: 044 452 020
Email: /
Веб сајт:

Здружение Кик Бокс Клуб “Тетова”

Седиште: ул. 101 бб – Шемшово
Лице за контакт: Арбен Јонузи
Тел: 070 700 541
Email: /
Веб сајт:

Здружение за обнова на црква “Св. Георгија”

Седиште: ул. 101 бб – Туденце
Лице за контакт: Душко Крстовски
Тел: 070 883 336
Email: /
Веб сајт:

Здружение на граѓани Институт за Одржлив Рурален Регионален Равој “БЕЛАВИСТА – ИОРРР”

Седиште: ул. 101 бб 36 Беловиште
Лице за контакт: Сашо Матовски
Тел: 078 202 010
Email: bellavista.iorrr@gmail.com
Веб сајт: www.belavista.org.mk / www.belavista.mk

Close Search Window