Општина Јегуновце е посветена на заштитата на приватноста и безбедноста на вашите лични информации. Оваа Политика за приватност објаснува како ги собираме, користиме, откриваме и заштитуваме личните информации кои ни ги обезбедувате преку формуларот за пријавување на проблем на нашиот веб портал.

Информации кои ги собираме:

Кога ќе поднесете пријава преку формуларот за пријавување на проблем, ние можеме да ги собереме следните лични информации од вас:

  • Вашето име
  • Контакт информации, како на пример вашата е-пошта и телефонски број
  • Детали за локацијата на проблемот кој се пријавува
  • Опис на проблемот
  • Фотографии кои го опишуваат проблемот кој го пријавувате

Како ги користиме вашите информации:

Личните информации собрани преку формуларот за пријавување на проблем ќе се користат исклучиво за целта на адресирање и решавање на пријавениот проблем. Можеме да ги користиме вашите контакт информации за комуникација со вас за статусот на пријавата или за барање на дополнителни информации ако е потребно. Исто така, информациите кои сте ги обезбедиле можат да се користат за генерирање на статистики и извештаи за внатрешна употреба.

Откривање на вашите информации:

Не ги продаваме, ниту разменуваме вашите лични информации на надворешни страни, освен ако тоа е барано со Закон или е неопходно за да се исполни целта на пријавениот проблем. Вашите лични информации можат да бидат откриени на овласетни лица вработени во Општината, кои се одговорни за адресирање и решавање на пријавениот проблем.

Безбедност на податоците:

Преземаме конкретни мерки за заштита на вашите лични информации против неовластен пристап, загуба, злоупотреба или измена. Имаме технички и организациски мерки за заштита на вашите податоци, како што се користење на безбедни протоколи за комуникација, рутинско надгледување на системите за безбедност и ограничен пристап до личните информации.

Зачувување на информациите:

Вашите лични информации ќе се зачуваат на безбеден начин и само за време потребно за решавање на пријавениот проблем. По завршувањето на процесот на решавање на проблемот, вашите лични информации ќе бидат избришани или анонимизирани, освен ако постои потреба од нивното зачувување согласно законските задолжувања или правила на архивирање на Општината.

Промени на политиката за приватност:

Оваа Политика за приватност може да биде променета од страна на Општината во било кој момент, и би требало да ја проверувате редовно за најновите промени пред да ја пополните формата. Промените ќе бидат објавени на нашиот веб портал и ќе влезат во сила од моментот на нивното објавување.

Контакт информации:

Ако имате било какви прашања, коментари или барања во врска со нашата Политика за приватност или со начинот на кој ги користиме вашите лични информации, можете да не контактирате на:

Општина Јегуновце
Адреса: с. Јегуновце 1215, Република Северна Македонијa
E-mail 1: o-jegunovce@t.mk
E-mail 2: contact@opstinajegunovce.eu.mk
Телефон: +389 (044) 397 766

 

Последна промена: 15.04.2023 година

Close Search Window