Вести|

Градоначалникот на општина Јегуновце беше на работна посета низ повеќе населени места во општина Јегуновце каде направив увид на започнати проекти:

  • Во завршна фаза е оградување и уредување на дворот од основното училиште во населено место Јанчиште, фасадирање и целосна реконструкција на внатрешниот дел од основното училиште како и изградба на нова спортска трибина.
  • Го уредуваме и спортскиот терен во Прељубиште.
  • Работиме на изградба на детски паркови во населените места Сиричино, Прељубиште, Шемшово, Јанчиште и Подбреѓе.
  • Во тек е оградување и уредување на дворот од основното училиште во населено место Старо Село.
  • Во тек е реконсрукција на оградата од спортското игралиште во с.Раотинце, поставување дренажа на основното училиште и тротоар околу самата училишна зграда.
  • Екипи на ОЈП работат на расчистување на локалните и регионалните патишта од надвиснати гранки како и косење и уредување на парковите на територија на општина Јегуновце.
Close Search Window