Акцијата за чистење на дивите депонии продолжува и во населено место Жилче

Општина Јегуновце 16.04.2019 год – Согласно програмата за чистење на дивите депонии, со ангажирана механизација  пристапи кон пролетно чистење на дивите депонии . Денес се работи на расчистување на дивата депонија во населено место Жилче.

Градоначалникот Блажески излезе на лице место во населеното место Жилче, прво направи увид во работните активности потоа оствари средби со месното население со што упати и апел за совесно и правилно одлагање на својот отпад, со цел да се спречи создавање на диви депонии и да се сфати пораката дека заштитата на животната околина зависи од сите нас.

Средствата за оваа реализација се обезбедени од буџетот на општина Јегуновце.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Поставени нови енерго ефикасни светилки и арматури за улично осветлување во населено место Жилче

Општина Јегуновце 13.04.2019 – Екипа ангажирана од локалната самоуправа постави нови енерго ефикасни светилки и арматури на улично осветлување во населено место Жилче.

Како Општина Јегуновце остануваме посветени и се трудиме жителите да добијат квалитетното јавно осветлување. Воедно, упатуваме апел до сите жители навремено да ги пријавуваат проблемите  со електричната мрежа на уличното  осветлување, се со цел по дојавата веднаш да се дејствува на терен.

Градоначалникот Дарко Блажески вети дека за кратко очекува целосно да биде оспособено уличното усветлување во сите населени места во Општина Јегуновце бидејќи жителите треба да ја добијат услугата за која плаќаат.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Акцијата за чистење на дивите депонии продолжува и во населено место Ратае

Општина Јегуновце 12.04.2019 год – Согласно програмата за чистење на дивите депонии, со ангажирана механизација  пристапи кон пролетно чистење на дивите депонии . Денес се работи на расчистување на дивата депонија во населено место Ратае а согласно планот, ќе се чистат и останатите критични локации во Општината.

Градоначалникот Блажески излезе на лице место во населеното место Ратае, прво направи увид во работните активности потоа оствари средби со месното население со што упати и апел за совесно и правилно одлагање на својот отпад, со цел да се спречи создавање на диви депонии и да се сфати пораката дека заштитата на животната околина зависи од сите нас.

Средствата за оваа реализација се обезбедени од буџетот на општина Јегуновце.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Одржана деветнаесетта седница на Советот на Општина Јегуновце

Денес 27.03.2019 година со почеток во 10:00 часот се ордржа деветнаесетта седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 20 точки, додека присутни беа сите 15 советници.

Дневен ред:

   -Усвојување записник од седумнаесетта седница.

 1. Извештај за реализација на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на општински патишта и улици во општина Јегуновце за 2018 г. со Заклучок за усвојување
 2. Предлог – Програмата за изградба, реконструкција и одржување на општински патишта и улици во општина Јегуновце за 2019г.
 3. Предлог – Одлука за давање согласност и овластување за измирување односно пренасочување на средства  од буџетска сметка на Општина Јегуновце.
 4. Предлог – Одлука за давање согласност и овластување за потпишување на Договор/и за грант, согласно Договор за финасирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Репубила Македонија и Европска инвестициона банка.
 5. Предлог – Одлука за утврдување на приоритет на Основен проект за фекална улична канализација на населените места Јанчиште и Подбреѓе.
 6. Предлог – Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата.
 7. Предлог – Одлука за ослободување на плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште при реализација на Основен проект за фекална улична канализација на населените места Јанчиште и Подбреѓе.
 8. Предлог – Одлука за утврдување на приоритет на Основен проект за реконструкција на локален пат с.Старо Село – Планинарски дом Љуботен.
 9. Предлог – Одлука за ослободување на плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште при реализација на Основен проект за реконструкција на локален пат с.Старо Село – Планинарски дом Љуботен.
 10. Предлог – Одлука за утврдување на приоритет на Основен проект за реконструкција на општински пат с Јегуновце – Планинарски дом Цер.
 11. Предлог – Одлука за ослободување на плаќање на надоместок за уредување на градежно земјипте при реализација на Основен проект за реконструкција на општински пат с.Јегуновце – Планинарски дом Цер.
 12. Предлог – Одлука за утврдување на приоритет на Основен проект за реконструкција на локален пат с.Беловиште – спој со регионален пат Тетово – Јажинце.
 13. Предлог – Одлука за ослободување на плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште при реализација на Основен проект за реконструкција на локален пат с.Беловиште – спој со регионален пат Тетово – Јажинце.
 14. Предлог – Одлука за утврдување на приоритет на Основен проект за реконструкција на плоштад во с.Вратница.
 15. Предлог – Одлука за ослободување на плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште при реализација на Основен проект за реконструкција на плоштад во с.Вратница.
 16. Предлог – Одлука за утврдување на приоритет на Основен проект за Реконструкција и рехабилитација на општински пат с.Вратница.
 17. Предлог – Одлука за ослободување на плаќања на надоместок за уредување на градежно земјиште при реализација на Основен проект за реконструкција и рехабилитација на општински пат с.Вратница.
 18. Предлог – Одлука за формирање на Просторен штаб за заштита и спасување.
 19. Предлог – Одлука за формирање на Просторни сили за заштита и спасување.
 20. Предлог – Одлука за определување на места за истакнување на изборни плакати без надоместок за време на избоната кампања.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Општина Јегуновце започна со чистење на дивите депонии

Согласно програмата за чистење на дивите депонии, општина Јегуновце пристапи кон пролетно чистење на дивите депонии со ангажирање на механизација на терен. Денес се работи на расчистување на дивата депонија во населено место Шемшово а согласно планот, ќе се чистат и останатите критични локации во Општината, детектирани од овластени лица на општинската администрација.

Градоначалникот Дарко Блажески упати апел до сите жители од општина Јегуновце за совесно и правилно да го одлагаат својот отпад, со цел да се спречи создавање на диви депонии и да се сфати пораката дека заштитата на животната околина зависи од сите нас.

Средствата за оваа реализација се обезбедени од буџетот на општина Јегуновце.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

 

Фолклорот како препознаена вредност од Општина Јегуновце

Во организација на Националниот комитет на Меѓународниот совет за традиционална музика (ИСТМ) за Македонија,  во тек е реализација на втората фаза на ЕРАЗМУС + проектот насловен како „УНЕСКО препознаени и споделени вредности“- Транснационални средби и работилници, во кој, освен македонскиот Националниот комитет, учествуваат и Етничкиот културен центар на Суити народот од Република Летонија, Фондацијата КИХНУ од Република Естонија и Грузискиот центар за уметност и култура од Република Грузија.

Овие организации се дел од националните мрежи за заштита на нематеријалното културно наследство на нивните земји. Конкретно во овој проект се вмрежени четири различни видови на повеќегласно пеење: од Естонија полифоното пеење на Сето народот, од северот на Летонија полифоното пеење на Суити народот, од Грузија познатото грузиско полифоно пеење и од Македонија тетовското гласоечко пеење кај Македонците од Долни Полог, сите веќе впишани на УНЕСКО-вите листи на нематеријалното културно наследство на човештвото. Во проектот, покрај невладините здруженија, вклучени се и носители на повеќегласно пеење од државите, меѓу кои од Македонија  претставници од општина Јегуновце: триото „Гавровски“, КУД „Извор“ од Јегуновце, и други носители на ова добро кои се запишани во досието на Гласоечкото пеење за Ургентна заштита во УНЕСКО.

Со оглед на тоа дека еден од носителите на оваа традиција е и општината Јегуновце, која во два наврати (2011 и 2014 година) даде писмена поддршка на процесот на заштита на Гласоечкото пеење, на 23 март учесниците од четирите земји остварија средба со  градоначалникот на општина Јегуновце, г-дин Дарко Блажески и со претставници од КУД „Извор“, кои како домаќини имаат своја презентација на традиционалната долно полошка носија, презентација на изворни инструменти (кавал, гајде, зурла и тапан), презентација на орската традиција на Посеље, презентација на  традиционална Посељска храна и секако на Гласоечкото пеење од Посеље. Овие презентации ги извршија членовите на КУД „Извор“ Јегуновце.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

 

Холандскиод амбасадор Ваутер Пломп во посета на општина Јегуновце

Денес 15.03.2019 година во просториите на Општина Јегуновце се одржа работна средба помеѓу градоначалникот Дарко Блажески и  Амбасадорот на Кралството Холандија, Ваутер Пломп.

Градоначалникот Блажески изрази задоволство од средбата со холанскиот амбасадор, ја објасни состојбата на локалната самоуправа, го информираше за актуелните активности и можности за инвестирање што ги нуди општина Јегуновце, разговарано беше и за потребите со кој се соочуваат жителите од оваа општина,  беа разменети повеќе меѓусебни мислења кој се од општо добро за жителите на оваа општина.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Честитка по повод 8 Март – Меѓународен ден на жената

Локалната самоуправа на Општина Јегуновце и градоначалникот Дарко Блажески на сите припаднички од понежниот пол им го честитаат Меѓународниот ден на жената 8 Март.

Меѓународниот ден на жената е светски празник што се одбележува секоја година на 8 Март. Овој  ден е ден кога се одбележува борбата на жените за економска, политичка и социјална рамноправност со мажите.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце