Вандализирани гробишта во населено место Шемшово

Вандализирани гробишта во населено место Шемшово, искршени надгобни плочи. Овој чин создава револт кај граѓаните и пoради тоа апелираме на смиреност и институционална разрешница.

Општина Јегуновце и градоначалникот Дарко Блажески најостро го осудуваат овој вид на вандализам, пораката што се испраќа преку ваквиот вандалски чин ги вознемирува не само жителите на село Шемшово туку и сите останати па поради тоа  повикуваме до надлежните да го решат случајот и сторителите да бидат пронајдени.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Денес се чисти на локалниот патен правец од с.Туденце до с.Копанце

Работите на расчистување на локалниот патен правец с.Туденце до с.Копанце се во тек,  екипа ангажирана од локалната самоуправа продолжи со чистење на локалните патишта ураснати од трева и надвиснати гранки.

Во текот на денот се очекува да биде целосно искосена и уредена зелената површина и поткастрени дрвјата од двете страни на коловозот на овој локален пат.

Со овој зафат значително би се подобриле условите за одвивање на собраќајот на овие простори а жителите ќе можат без потешкотии да ги завршат своите обврски и безбедно да патуваат до потребната дестинација.

Градоначалникот Блажески најави дека  ваквиот вид на акци ќе продолжат се додека не бидат исчистени сите локални патишта на териотрија на општина Јегуновце да би се подобриле условите во собраќајот како и да се разубави самата општина.

Средствата за оваа реализација се обезбедени од буџетот на општина Јегуновце.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Започна турнир во мал фудбал „Сиричино 2019“

Недела 21.07.2019 година во присуство на голем број посетители од земјава, наши иселеници од странство и сите љубители  на фудбалот турнирот „Сиричино 2019“ беше и официјално прогласен за отворен.

Турнирот се организира прва година, бројот на екипи изнесува 24, натпреварите се играат во две фази: првата фаза по групи и втората елиминациона фаза.

На отварањето следеше музичка и спортска програма на кој настап имаат локални естрадни уметници за потоа турнирот да го отворат со ревијален натпревар екипите на ФК Љуботен  и ФК Њујорк – жени.

Наградниот фонд за најдобрите четири екипи изнесува:

  1. 50.000 денари
  2. 25.000 денари
  3. 10.000 денари
  4. 5.000 денари

Следат и награди за:
* Најдобар играч
* Најдобар голман
* Најдобар стрелец
* Дрим тим

Голем придонес за турнирот несебично дава и локалната самоуправа на Општина Јегуновце. Општина Јегуновце постојано вложува средства за развој на спортот, издвојува средства како на регистрираните спортски клубови, така и за организирање на турнири по населените места.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Акцијата за чистење на локалните патишта денес продолжи на патниот правец Туденце – Прељубиште

Денес се работи на расчистување на локалниот патен правец Туденце – Прељубиште екипа ангажирана од локалната самоуправа продолжи со чистење на локалните патишта ураснати од трева и надвиснати гранки.

Во текот на денот се очекува да биде целосно искосена и уредена зелената површина и поткастрени дрвјата од двете страни на коловозот на овој локален пат.

Со овој зафат значително би се подобриле условите за одвивање на собраќајот на овие простори а жителите ќе можат без потешкотии да ги завршат своите обврски и безбедно да патуваат до потребната дестинација.

Градоначалникот Блажески најави дека  во следниот период планира ваков вид акци, ќе бидат опфатени сите локални патишта на териотрија на општина Јегуновце да би се подобриле условите во собраќајот како и да се разубави самата општина.

Средствата за оваа реализација се обезбедени од буџетот на општина Јегуновце.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Започна чистење на локалниот патен правец Подбреѓе-Раотинце

Општина Јегуновце 13.07.2019 година – Екипа ангажирана од локалната самоуправа започна со чистење на локалните патишта ураснати од трева и надвиснати гранки.

Денес се работи на локалниот пат од населено место Подбреѓе до населено место Раотинце каде се очекува да бидат целосно искосени тревниците, уредени зелените површини и поткастрени дрвјата од двете страни на коловозот.

Со овој зафат значително би се подобриле условите за одвивање на собраќајот на овие простори а жителите ќе можат без потешкотии да ги завршуваат своите обврски и безбедно да патуваат до потребната дестинација.

Градоначалникот Блажески најави дека  во следниот период планира ваков вид акци, ќе бидат опфатени сите локални патишта на териотрија на општина Јегуновце да би се подобриле условите во собраќајот како и да се разубави самата општина.

Средствата за оваа реализација се обезбедени од буџетот на општина Јегуновце.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Одобрени финасиски средства за уредување на плоштад во населено место Вратница

Општина Јегуновце 2019 година – По иницијатива на градоначалникот Дарко Блажески Владата на РСМ на 142 седница одобри  финасиски средства за уредување на плоштад во населено место Вратница.

Со овој проект жителите на населено место Вратница на располагање ќе добијат пријатно катче за одмор и релаксирање.

Градоначалникот Блажески најави дека тука не застанува, како локална самоуправа ќе се залагаме во наредниот период да инвестираме во повеќе вакви проекти во повеќе населени места.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Одржана дваесетипета седница на советот на Општина Јегуновце

Денес 05.07.2019 година со почеток во 09:00 часот се ордржа дваесетипета седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 3 точки,  присутни беа сите 15 советници.

Дневен ред:

  1. Предлог – Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорот во ЈОУДГ ЈАБОЛЧИЊА Општина Јегуновце, с.Јегуновце за 2019 год.
  2. Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за основање на Друштво за услуги ЧИСТОТА ЈЕГУНОВЦЕ ДООЕЛ с.Јегуновце, Јегуновце.
  3. Предлог – Одлука за давање на согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места на Друштвото за услуги ЧИСТОТА ЈЕГУНОВЦЕ ДООЕЛ Јегуновце, с.Јегуновце.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Јавен увид на општиот акт за с.Рогачево

Согласно Прирачникот за начинот на водење на постапката за донесување и изготвување на општ акт за село кое нема урбанистички план бр.24-395/1 од 11 Јануари 2019 година, ОПШТ АКТ СЕЛО РОГАЧЕВО  општина Јегуновце и Предлог – Одлука ќе се објавени на веб страната на единицата на локалната самоуправа заради овозможување на јавен увид во времетраење од 16 работни дена, односно од 05.07.2019 год. заклучно со 26.07.2019 год. Во овој рок засегнатите граѓани можат да достават предлози, сугестии или приговори, по кој одлучува комисијата која ја изработува Предлог-Oдлуката.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Јавен увид на општиот акт за с.Јажинце

Согласно Прирачникот за начинот на водење на постапката за донесување и изготвување на општ акт за село кое нема урбанистички план бр.24-395/1 од 11 Јануари 2019 година, ОПШТ АКТ СЕЛО ЈАЖИНЦЕ  општина Јегуновце и Предлог – Одлука ќе се објавени на веб страната на единицата на локалната самоуправа заради овозможување на јавен увид во времетраење од 16 работни дена, односно од 05.07.2019 год. заклучно со 26.07.2019 год. Во овој рок засегнатите граѓани можат да достават предлози, сугестии или приговори, по кој одлучува комисијата која ја изработува Предлог-Oдлуката.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце