23 години Општина Јегуновце

Денес 18 Декември 2019 година, Општина Јегуновце одбележува 23 години од своето формирање.

Локалната самоуправа на Општина Јегуновце предводена од градоначалникот Дарко Блажески по повод денот на формирање на Општина Јегуновце упатува честитки до сите жители на оваа општина.

На денешен ден пред 23 години се конституирал првиот повеќепартиски совет на Општина Јегуновце со што жителите од овој крај добија своја општина која ќе биде поблиска до сите граѓани.

Во населените места низ Општина Јегуновце за овие 23 години се изградени повеќе капитални проекти: водоводи, резервари, канализации, локални патишта и улици, спортски игралишта, мрежа за улично осветлување, реконструирани се училишта и домови на културата, како и многу други проекти со што значително се подобрени условите на живеење за сите жители.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Честитка по повод Св. Климент Охридски

Локалната самоуправа на општина Јегуновце и градоначалникот Дарко Блажески упатуваат честитка по повод големиот државен и верски празник Св. Климент Охридски.

Световната улога на најграндиозниот просветител Св. Климент Охридски како најистакнат ученик на светите браќа Кирил и Методиј кој ја продолжил мисијата на православието – солидарноста и јакнењето на христијанскиот дух и вредности кај луѓето и нивно подучување и описменување.

Свети Климент Охридски е основач на Охридската архиепископија, прв епископ, основоположникот на Охридската Книжевна школа и творец на кириличното писмо, втемелувач на старословенскиот јазик како службен јазик на православната црква.

Нека ни е честит празникот и за многу години.

 

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Општина Јегуновце ќе додели финансиска помош за погодениот регион од земјотрес во Република Албанија

Општина Јегуновце ќе додели 100.000 денари финансиска помош за погодениот регион од земјотрес во Република Албанија.

На одржаната  триесетта седница на советот на општина Јегуновце се одвоија 100.000 денари, средства за хуманитарна помош за граѓаните на Република Албанија погодени од силниот земјотрес во Драч и околината.

Одлуката се донесе едногласно од страна на сите советници која беше подржана и од градоначалникот Дарко Блажески.

Локалната самоуправа на општина Јегуновце изразува сочуство до семејствата на загинатите и посакувајчи им побрзо оздравување на повредените.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

 

Одржана триесетта седница на советот на Општина Јегуновце

Денес 29.11.2019 година со почеток во 10:00 часот се ордржа триесетта седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 17 точки а дополнет беше со плус 3 ,  присутни беа сите 15 советници како и градоначалникот Дарко Блажески.

Дневен ред:

          -Усвојување на записник од дваесетидевета седница.

 1. Предлог – Одлука за утврдување на работното време на вработените во ЈОУДГ ЈАБОЛЧИЊА општина Јегуновце, Јегуновце.
 2. Предлог – Одлука за поголем односно помал број на деца опфатени во воспитни групи во ЈОУДГ ЈАБОЛЧИЊА општина Јегуновце, Јегуновце.
 3. Предлог – Одлука за давање на согласност за Годишен извештај на ЈОУДГ ЈАБОЛЧИЊА општина Јегуновце, Јегуновце за учебната 2018/2019 год.
 4. Предлог – Одлука за давање на согласност на Годишна програма за работа на ЈОУДГ ЈАБОЛЧИЊА општина Јегуновце, Јегуновце за учебната 2019/2020 год.
 5. Предлог – Одлука за давање на позитивно мислење на Статутот на ООУ „Шемшово„ с.Шемшово.
 6. Предлог – Правилник за плати на вработените во општина Јегуновце.
 7. Предлог – Одлука за набавка на рекламен материјал.
 8. Заклучок за прифаќање на извештајот за претходната анализа за основните елементи на проектот за воспоставување на ЈПП за модернизација, одржување, управување и развој на јавното осветлување во општина Јегуновце.
 9. Предлог – Одлука за утврдување на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка за формирање на заедничко меѓуоштинско јавно претпријатие за управување со отпад.
 10. Решение за номинирање на член во Комисијата за формирање на заедничко јавно претпријатие за регионално управување со отпад во полошко плански регион.
 11. Предлог – Одлука за одобрување на Програмата за активностите на општина Јегуновце од областа на културата во 2020 год.
 12. Предлог – Одлука за одобрување на Програмата за активностите на општина Јегуновце од областа на социјална заштита во 2020 год.
 13. Предлог – Одлука за одобрување на Програмата за активностите на општина Јегуновце за поддршката за НВО секторот во 2020 год.
 14. Предлог – Одлука за одобрување на Програмата за спортски активности на подрачјето на општина Јегуновце за 2020 год.
 15. Предлог – Одлука за утврдување на услови за начинот на градење во с.Јажинце, општина Јегуновце за кој нема урбанистички план.
 16. Предлог – Одлука за утврдување на услови за начинот на градење во с.Шемшово, општина Јегуновце за кој нема урбанистички план.
 17. Предлог – Одлука за утврдување на услови за начинот на градење с.Жилче, општина Јегуновце за кој нема урбанистички план.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

ИПАРД – инфо ден во општина Јегуновце

Почитувани, ве известуваме дека во организација на претставници од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на ден 22.11.2019 година со почеток во 14 часот во просториите на општина Јегуновце – (сала за состаноци) се организира инфо ден за ИПАРД програмата 2014 – 2020.

Овој инфо ден е наменет за МЕРКА 3 и 7 за лица кои би сакале да конкурираат за субвенции односно земјоделците во рамки на овој информативен ден  ќе имаат можност да се запознаат со начинот за користење на средствата од оваа програма.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Одржана едукативна сесија за правно зајакнување на граѓаните со ниски приходи

Практични совети околу бесплатна правна помош, презентација на одредбите од Законот за работни односи и одговори на прашања во врска со права од облигациски односи и извршување, беа дел од едукативната сесија за правно зајакнување на граѓаните со ниски приходи што се одржа вчера во општина Јегуновце организирана од страна на македонското здружение на млади правници .

Целта на сесијата беше правното зајакнување на населението кое поради својата слаба материјална и финасиска состојба не е во можност да ги оствари своите права загарантирани со закон. Правилно и навремено информирање на граѓаните и споделување практични совети со нив ќе придонесе кон подобрување на нивниот статус и состојба во општеството.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Одржана дваесетидевета седница на советот на Општина Јегуновце

Денес 08.11.2019 година со почеток во 10:00 часот се ордржа дваесетидевета седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 8 точки а дополнет беше со плус една,  присутни беа сите 15 советници како и градоначалникот Дарко Блажески.

Дневен ред:

             -Усвојување на записник од дваесетиосмата седница.

 1. Разгледување на квартален извештај за извршување на буџетот на општина Јегуновце за III квартал за 2019 година и заклучок за усвојување на финансискиот извештај.
 2. Предлог – Одлука за одобрување на измена и дополнување на планот и програми за развој на буџетот на општина Јегуновце за 2019 година.
 3. Измени и дополнување на буџетот на општина Јегуновце за 2019 година.
 4. Предлог – Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на буџетот на општина Јегуновце за 2019 година.
 5. Предлог – Одлука за одобрување на планот и програми за развој на буџетот на општина Јегуновце за 2020 година.
 6. Предлог – Одлука за давање на позитивно мислење на статутот на ООУ „Симче Настовски„ с.Вратница.
 7. Предлог – Одлука за давање на позитивно мислење на статутот на ООУ „Александар Здравковски„ с.Јегуновце.
 8. Предлог – Одлука за изменување и дополнување на одлуката за разрешување и именување на членови на училишните одбори во основните училишта на територија на општина Јегуновце.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Покана за едукативна сесија за правно зајакнување на граѓаните со ниски приходи

Почитувани, македонското здружение на млади правници ги поканува заинтересираните граѓани на Општина Јегуновце кои се со слаба материјална и финансиска состојба да присуствуваат на едукативната сесија за правно зајакнување на ден 12 Ноември 2019 година- Вторник, 13:00 часот во салата за состаноци на општинската здрада во Јегуновце.

На оваа сесијата жителите на Општина Јегуновце од населените места ќе имаат можност да слушнат практични совети за најчестите правни проблеми со кои се соочуваат секојдневно, а ќе имаат и можност да постават прашање и да добијат директен одговор од адвокатите кои ќе ја водат сесијата.

Целта на сесијата е правно зајакнување на населението кое поради својата слаба материјална и финасиска состојба не е во можност да ги оствари своите права загарантирани со закон. Правилно и навремено информирање на граѓаните и споделување практични совети со нив ќе придонесе кон подобрување на нивниот статус и состојба во општеството.

Прилог – Агенда

Едукативната сесија ја организира Македонско здружение на млади правници во рамки на проектот „Мобилни тимови за правна поддршка на поединци и семејства со ниски приходи“, спроведуван во партнерство со Правно информативниот центар Љубљана, Р.Словенија, а финасиски поддржан од Европска Унија.

Ве очекуваме!

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце