Одржана чеириесетиседма седница на советот на Општина Јегуновце

На ден 26.02.2021 година со почеток во 11:00 часот се ордржа четириесетиседма седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 5 точки.

 

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Одржана чеириесетишеста седница на советот на Општина Јегуновце

Денес 29.01.2021 година со почеток во 11:00 часот се ордржа четириесетишеста седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 6 точки и беше дополнет со уште две.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Остарени, но не и заборавени

Невладината организација Милениум, гледајќи ја потребата од грижа на старите лица што доаѓа како резултат на масовната емиграција на млади луѓе од Северна Македонија, особено од Полошкиот регион, ја анализираше состојбата на терен, изготви конкретен план за акција и го изготви и го доби проектот “Социјални услуги – грижа на стари лица во домашни услови“ кој е финансиран од Светска Банка, поддржан од Министерството за Труд и Социјална Политика, а се реализира од страна на НВО Милениум во партнерство со општините Желино, Теарце и Јегуновце.

Во рамките на овој проект се планира обучување и вработување на 30 лица, исто така услуга ќе добиваат 90 семејства, по 30 во секоја општина.

За грижа на семејствата ќе бидат ангажирани заинтересирани кандидати кои мора да имаат завршено најмалку средно образованије, а истите ќе бидат обучени од „Neting School“ која е акредитирана од Центарот за Образование на Возрасни за програмата „Грижа за стари лица “.

По завршувањето на обуката, кандидатите што успешно ќе ја поминаат тестирањето, истите ќе бидат сертифицирани и ќе се вработат од невладината организација „Милениум“.

Честитка по повод Божиќ

Локалната самоуправа на Општина Јегуновце, советот и градоначалникот Дарко Блажески на сите православни христијани им го честита Христовото раѓање – Божиќ.

Во духот на христијанството, Божиќ е најголемиот и најрадосниот христијански празник, празник на светлината, надежта и спасението. Христовото раѓање е голем и светол настан за човековиот род, поттик за надеж и верба во животот, љубов и радост во секој наш дом.

Среќен Божиќ. Христос се роди.

Изготвли:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

СРЕЌНА НОВА 2021 ГОДИНА

Локалната самоуправа на Општина Јегуновце ви ја честита Новата 2021 ГОДИНА, со желби за многу здравје, успех, среќа и благосостојба во сите свери на животот.

Во новата 2021 година, продолжуваме заедно да работиме за модерена, развиена и убава општина Јегуновце.

Изготвил: Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Одржана чеириесетипетта седница на советот на Општина Јегуновце

Денес 29.12.2020 година со почеток во 10:00 часот се ордржа четириесетипетта седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 7 точки и беше дополнет со плус 2, присутни беа сите 15 советници и градоначалникот Дарко Блажески.

 

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Честитка по повод Св. Климент Охридски

Локалната самоуправа на општина Јегуновце, советот и градоначалникот Дарко Блажески упатуваат честитка по повод утрешниот државен празник Св. Климент Охридски.

Световната улога на најграндиозниот просветител Св. Климент Охридски како најистакнат ученик на светите браќа Кирил и Методиј кој ја продолжил мисијата на православието – солидарноста и јакнењето на христијанскиот дух и вредности кај луѓето и нивно подучување и описменување.

Свети Климент Охридски е основач на Охридската архиепископија, прв епископ, основоположникот на Охридската Книжевна школа и творец на кириличното писмо, втемелувач на старословенскиот јазик како службен јазик на православната црква.

Нека ни е честит празникот и за многу години.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Accessibility