Честитка по повод Св. Климент Охридски

Локалната самоуправа на општина Јегуновце, советот и градоначалникот Дарко Блажески упатуваат честитка по повод утрешниот државен празник Св. Климент Охридски.

Световната улога на најграндиозниот просветител Св. Климент Охридски како најистакнат ученик на светите браќа Кирил и Методиј кој ја продолжил мисијата на православието – солидарноста и јакнењето на христијанскиот дух и вредности кај луѓето и нивно подучување и описменување.

Свети Климент Охридски е основач на Охридската архиепископија, прв епископ, основоположникот на Охридската Книжевна школа и творец на кириличното писмо, втемелувач на старословенскиот јазик како службен јазик на православната црква.

Нека ни е честит празникот и за многу години.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Одржана чеириесетичетврта седница на советот на Општина Јегуновце

Денес 30.11.2020 година со почеток во 11:00 часот се ордржа четириесетичетврта седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 13 точки.

 

 

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Одржана чеириесетитрета седница на советот на Општина Јегуновце

Денес 28.10.2020 година со почеток во 10:00 часот се ордржа четириесетитрета седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 5 точки.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

 

Честитка по повод 11-ти Октомври

Локалната самоуправа на Општина Јегуновце, советот и  градоначалникот Дарко Блажески на сите жители на Репулика Северна Македонија им го честитаат 11-ти Октомври Денот на вооруженото востание, со искрени желби за мир, благосостојба и подобра иднина.

11-ти Октомври 1941 година, Денот на вооруженото востание е симбол на исклучително значаен историски чин на македонскиот непокор и вековен стремеж за сопствена слобода на македонскиот народ. На овој ден им оддаваме најдлабока почит на сите учесници во вооруженото антифашистичко и народноослободително востание кои беспоштедно ги дадоа своите животи за слобода на Република Северна Македонија.

Нека ни е честит 11- ти Октомври!

Изготвил: Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Започна учебната година во сите три основни училишта во општина Јегуновце

Сите три основни училишта на територија на општина Јегуновце ги отворија вратите за учениците во новата учебна  2020/2021 година.

Пред и во училиштата се спроведуваат сите задолжителни мерки и протоколи за заштита од Ковид-19, за безбеден тек на учебната година која е сосема поинаква од досегашните.

Согласно одлуката на Владата, настава со физичко присуство има само од 1-3 одделение во сите три основните училишта. Со дозвола на Комисијата за заразни болести  дозволено е и на повисоките класови во некои ПОУ кој исполнуваат услови.

 

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Одржана чеириесетивтора седница на советот на Општина Јегуновце

Денес 25.09.2020 година со почеток во 10:00 часот се ордржа четириесетивтора седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 5 точки,  петтата точка беше одложена за наредна седница .

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце