Во прекин пумпмата станица на регионалниот водоснабдителен систем во с.Јегуновце

Се известуваат граѓаните од населените места кој се снабдуваат со вода за пиење од регионалниот водоснабдителен систем дека пумпната станица во с.Јегуновце е во прекин поради дефект-скината жица на високо напонската мрежа од далеководот од кој се напојува пумпната станица со струја.

Далеководот е во сопственост на приватна фирма чија дејност е сепарирање на песок и производство на бехатон плочки. Високонапонската жица од далеководот е скината во Јегуновце во дворот на приватен сопственик и истиот не дозволува да се изврши санирање на истата од причина што се води судски спор.

Општина Јегуновце и други засегнати страни заедо со дежурна екипа на ЕВН Македонија излегоа на терен во текот на денешниот ден каде констатирано е дека ЕВН Македонија неможе да преземе мерки за санирање на состојбата поради тоа што далеководот е во сопственост на приватна фирма.

Со оглед дека водоснабдувањето е добро од јавен интетес за жителите од Општина Јегуновце, се надеваме дека приватната фирма сопственик на далеководот и сопственикот на дворната површина на чија парцела е скината високонапонската жица ќе најдат компромис за излез од ваквата состојба, како би се санирал дефектот и стави високонапонската мрежа во функција.

Се молат граѓаните од населените места кој се снабдуваат со вода за пиење од регионалниот водоснабдителен систем да имаат разбирање и трпение до повторно вклучување на пумпната станица и ставање на истата во функција.

Изготвил: Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Честитка по повод Курбан – Бајрам до сите граѓани од исламска веросиповед

Локалната самоуправа на Општина Јегуновце со градоначалникот Дарко Блажески по повод празникот Курбан Бајрам упатува честитка до сите верници од исламска вероисповед.

Им посакуваме  добро здравје, бериќет, среќа и духовно прочистување.

Првиот ден од Курбан Бајрам е неработен ден за сите граѓани од муслиманска вероисповед.

Изготвил: Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Работен состанок со швајцарски експерти за трајно решение со излевањето на река Вардар од речното корито

По барање на Градоначалникот Дарко Блажески на ден 05.08.2019 година во Општина Јегуновце се одржа работна средба во рамките на проектот Подобрување на отпорноста од поплави во организација на УНДП и двајца швајцарски експерти.

На средбата беше дискутирано на повеќе теми за конкретни предмети, од страна на Градоначалникот Блажески им беа посочени критичните места на кои поради висок водостој во изминатите години доаѓаше до излевање на водата од коритото на реката Вардар која причинуваше материјални штети од големи размери.

По завршување на состанокот беше извршена посета на терен по течението на река Вардар во населените места: Јегуновце, Раотинце, Копанце и Туденце.

Средства за санирање на критичните места ќе бидат обезбедени  од Швајцарската влада.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Честитка по повод 2-ри Август – Денот на Републиката

Локалната самоуправа на Општина Јегуновце и градоначалникот Дарко Блажески на сите жители им го честита големиот македонски, национален, верски и државен празник 2-ри Август – Денот на Републиката .

– Оддавајќи и почит на историјата, достоинствено на темелот на македонскиот непокор 2-ри Август, двата Илиндена од 1903 и 1944 година, како би се продолжила вековната истрајност и традиција на најсветлите датуми на македонскиот народ за цврсто чекорење во заедништво, толеранција, соживот кои ќе не водат напред во светла и просперитетна иднина.

Денот на Републиката односно  Св. Илија е голем македонски, државен и православен празник, кој се одбележува на 2-ри Август, и е неработен ден за сите граѓани.

Изготвил: Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Акцијата за чистење на локалните патишта денес продолжи на патниот правец Прељубиште – Жилче

Денес се работи на расчистување на локалниот патен правец Прељубиште – Жилче екипа ангажирана од локалната самоуправа продолжи со чистење на локалните патишта ураснати од трева и надвиснати гранки.

Во текот на деншниот ден и утре се очекува да биде целосно искосена и уредена зелената површина и поткастрени дрвјата од двете страни на коловозот на овој локален пат.

Со овој зафат значително би се подобриле условите за одвивање на собраќајот на овие простори а жителите ќе можат без потешкотии да ги завршат своите обврски и безбедно да патуваат до потребната дестинација.

Градоначалникот Блажески најави дека  во следниот период планира ваков вид акци, ќе бидат опфатени сите локални патишта на териотрија на општина Јегуновце да би се подобриле условите во собраќајот како и да се разубави самата општина.

Средствата за оваа реализација се обезбедени од буџетот на општина Јегуновце.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Денес се работи на расчистување на локалниот патен правец Туденце – Сиричино

Екипата ангажирана од локалната самоуправа продолжи со чистење на локалните патишта ураснати од трева и надвиснати гранки, денес се работи на расчистување на локалниот патен правец Туденце – Сиричино.

Во текот на денот се очекува да биде целосно искосена и уредена зелената површина и поткастрени дрвјата од двете страни на коловозот на овој локален пат.

Со овој зафат значително би се подобриле условите за одвивање на собраќајот на овие простори а жителите ќе можат без потешкотии да ги завршат своите обврски и безбедно да патуваат до потребната дестинација.

Градоначалникот Блажески најави дека  ваквиот вид на акци ќе продолжат се додека не бидат исчистени сите локални патишта на териотрија на општина Јегуновце да би се подобриле условите во собраќајот како и да се разубави самата општина.

Средствата за оваа реализација се обезбедени од буџетот на општина Јегуновце.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Јавен увид на општиот акт за с.Прељубиште

Согласно Прирачникот за начинот на водење на постапката за донесување и изготвување на општ акт за село кое нема урбанистички план бр.24-395/1 од 11 Јануари 2019 година, Општ АКТ за с.Прељубиште општина Јегуновце и Предлог  – Одлука ќе се објавени на веб страната на единицата на локалната самоуправа заради овозможување на јавен увид во времетраење од 16 работни дена, односно од 24.07.2019 год. заклучно со 15.08.2019 год. Во овој рок засегнатите граѓани можат да достават предлози, сугестии или приговори, по кој одлучува комисијата која ја изработува Предлог – Одлуката.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Јавен увид на општиот акт за с.Шемшово

Согласно Прирачникот за начинот на водење на постапката за донесување и изготвување на општ акт за село кое нема урбанистички план бр.24-395/1 од 11 Јануари 2019 година, Општ АКТ за с.Шемшово општина Јегуновце и Предлог –  Одлука ќе се објавени на веб страната на единицата на локалната самоуправа заради овозможување на јавен увид во времетраење од 16 работни дена, односно од 24.07.2019 год. заклучно со 15.08.2019 год. Во овој рок засегнатите граѓани можат да достават предлози, сугестии или приговори, по кој одлучува комисијата која ја изработува Предлог – Одлуката.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Јавен увид на општиот акт за с.Жилче

Согласно Прирачникот за начинот на водење на постапката за донесување и изготвување на општ акт за село кое нема урбанистички план бр.24-395/1 од 11 Јануари 2019 година, Општ АКТ за с.Жилче општина Јегуновце и Предлог – Одлука ќе се објавени на веб страната на единицата на локалната самоуправа заради овозможување на јавен увид во времетраење од 16 работни дена, односно од 24.07.2019 год. заклучно со 15.08.2019 год. Во овој рок засегнатите граѓани можат да достават предлози, сугестии или приговори, по кој одлучува комисијата која ја изработува Предлог – Одлуката.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Јавен увид на општиот акт за с.Сиричино

Согласно Прирачникот за начинот на водење на постапката за донесување и изготвување на општ акт за село кое нема урбанистички план бр.24-395/1 од 11 Јануари 2019 година,Општ АКТ за с.Сиричино општина Јегуновце и Предлог – Одлука ќе се објавени на веб страната на единицата на локалната самоуправа заради овозможување на јавен увид во времетраење од 16 работни дена, односно од 24.07.2019 год. заклучно со 15.08.2019 год. Во овој рок засегнатите граѓани можат да достават предлози, сугестии или приговори, по кој одлучува комисијата која ја изработува Предлог – Одлуката.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце