Одржана триесетивтора седница на советот на Општина Јегуновце

Денес 15.01.2020 година со почеток во 12:00 часот се ордржа триесетивтора седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 1 точка. Присутни беа 13 советници како и градоначалникот Дарко Блажески.

Дневен ред:

          -Усвојување на записник од триесетипрва седница.

 1. Предлог – Одлука за основање на заедничко јавно претпријатие.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Честитка по повод Божиќ

Локалната самоуправа на Општина Јегуновце и градоначалникот Дарко Блажески на сите православни христијани им го честита Христовото раѓање – Божиќ.

Во духот на христијанството, Божиќ е најголемиот и најрадосниот христијански празник, празник на светлината, надежта и спасението. Христовото раѓање е голем и светол настан за човековиот род, поттик за надеж и верба во животот, љубов и радост во секој наш дом.

Среќен Божиќ. Христос се роди.

Изготвли:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

 

СРЕЌНА НОВА 2020 ГОДИНА

Локалната самоуправа на Општина Јегуновце ви ја честита Новата 2020 ГОДИНА, со желби за многу здравје, успех, среќа и благосостојба во сите свери на животот.

Во новата 2020 година, продолжуваме заедно да работиме за модерена, развиена и убава општина Јегуновце.

Изготвил: Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Одржана триесетипрва седница на советот на Општина Јегуновце

Денес 25.12.2019 година со почеток во 10:00 часот се ордржа триесетипрва седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 11 точки, дополнет беше со плус 2. Присутни беа сите 15 советници како и градоначалникот Дарко Блажески.

Дневен ред:

          -Усвојување на записник од триесетта седница.

 1. Предлог – Буџет на Општина Јегуновце за 2020 год.
 2. Предлог – Одлука за усвојување на Буџетот на Општина Јегуновце за 2020 год.
 3. Предлог – Одлука за извршување на Буџетот на Општина Јегуновце за 2020 год.
 4. Предлог – Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2020 год.
 5. Предлог – Програма за активностите на Општина Јегуновце во областа на заштита на животната средина во 2020 год.
 6. Предлог – Одлука за усвојување на Планот за архивски знаци за распоредување на актите за 2020 год на Општина Јегуновце.
 7. Предлог – Одлука за давање согласност за Годишниот план за вработување за 2020 год во Јавна локална установа Библиотека СВЕТЛИНА-DRITA с.Прељубиште-Јегуновце.
 8. Предлог – Одлука за трансверирање на средства-субвенции од Буџетот на Општина Јегуновце на Друштвото за услуги ЧИСТОТА ЈЕГУНОВЦЕ ДООЕЛ с.Јегуновце, Јегуновце за 2020 год.
 9. Предлог – Одлука за давање на позитивно мислење на Статутот на ООУ „Симче Настовски“ с.Вратница.
 10. Предлог – Одлука за давање на позитивно мислење на Статутот на ООУ „Александар Здравковски“ с.Јегуновце.
 11. Предлог – Одлука за давање на позитивно мислење на Статутот на ООУ „Шемшово“ с.Шемшово.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

23 години Општина Јегуновце

Денес 18 Декември 2019 година, Општина Јегуновце одбележува 23 години од своето формирање.

Локалната самоуправа на Општина Јегуновце предводена од градоначалникот Дарко Блажески по повод денот на формирање на Општина Јегуновце упатува честитки до сите жители на оваа општина.

На денешен ден пред 23 години се конституирал првиот повеќепартиски совет на Општина Јегуновце со што жителите од овој крај добија своја општина која ќе биде поблиска до сите граѓани.

Во населените места низ Општина Јегуновце за овие 23 години се изградени повеќе капитални проекти: водоводи, резервари, канализации, локални патишта и улици, спортски игралишта, мрежа за улично осветлување, реконструирани се училишта и домови на културата, како и многу други проекти со што значително се подобрени условите на живеење за сите жители.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Честитка по повод Св. Климент Охридски

Локалната самоуправа на општина Јегуновце и градоначалникот Дарко Блажески упатуваат честитка по повод големиот државен и верски празник Св. Климент Охридски.

Световната улога на најграндиозниот просветител Св. Климент Охридски како најистакнат ученик на светите браќа Кирил и Методиј кој ја продолжил мисијата на православието – солидарноста и јакнењето на христијанскиот дух и вредности кај луѓето и нивно подучување и описменување.

Свети Климент Охридски е основач на Охридската архиепископија, прв епископ, основоположникот на Охридската Книжевна школа и творец на кириличното писмо, втемелувач на старословенскиот јазик како службен јазик на православната црква.

Нека ни е честит празникот и за многу години.

 

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Општина Јегуновце ќе додели финансиска помош за погодениот регион од земјотрес во Република Албанија

Општина Јегуновце ќе додели 100.000 денари финансиска помош за погодениот регион од земјотрес во Република Албанија.

На одржаната  триесетта седница на советот на општина Јегуновце се одвоија 100.000 денари, средства за хуманитарна помош за граѓаните на Република Албанија погодени од силниот земјотрес во Драч и околината.

Одлуката се донесе едногласно од страна на сите советници која беше подржана и од градоначалникот Дарко Блажески.

Локалната самоуправа на општина Јегуновце изразува сочуство до семејствата на загинатите и посакувајчи им побрзо оздравување на повредените.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

 

Одржана триесетта седница на советот на Општина Јегуновце

Денес 29.11.2019 година со почеток во 10:00 часот се ордржа триесетта седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 17 точки а дополнет беше со плус 3 ,  присутни беа сите 15 советници како и градоначалникот Дарко Блажески.

Дневен ред:

          -Усвојување на записник од дваесетидевета седница.

 1. Предлог – Одлука за утврдување на работното време на вработените во ЈОУДГ ЈАБОЛЧИЊА општина Јегуновце, Јегуновце.
 2. Предлог – Одлука за поголем односно помал број на деца опфатени во воспитни групи во ЈОУДГ ЈАБОЛЧИЊА општина Јегуновце, Јегуновце.
 3. Предлог – Одлука за давање на согласност за Годишен извештај на ЈОУДГ ЈАБОЛЧИЊА општина Јегуновце, Јегуновце за учебната 2018/2019 год.
 4. Предлог – Одлука за давање на согласност на Годишна програма за работа на ЈОУДГ ЈАБОЛЧИЊА општина Јегуновце, Јегуновце за учебната 2019/2020 год.
 5. Предлог – Одлука за давање на позитивно мислење на Статутот на ООУ „Шемшово„ с.Шемшово.
 6. Предлог – Правилник за плати на вработените во општина Јегуновце.
 7. Предлог – Одлука за набавка на рекламен материјал.
 8. Заклучок за прифаќање на извештајот за претходната анализа за основните елементи на проектот за воспоставување на ЈПП за модернизација, одржување, управување и развој на јавното осветлување во општина Јегуновце.
 9. Предлог – Одлука за утврдување на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка за формирање на заедничко меѓуоштинско јавно претпријатие за управување со отпад.
 10. Решение за номинирање на член во Комисијата за формирање на заедничко јавно претпријатие за регионално управување со отпад во полошко плански регион.
 11. Предлог – Одлука за одобрување на Програмата за активностите на општина Јегуновце од областа на културата во 2020 год.
 12. Предлог – Одлука за одобрување на Програмата за активностите на општина Јегуновце од областа на социјална заштита во 2020 год.
 13. Предлог – Одлука за одобрување на Програмата за активностите на општина Јегуновце за поддршката за НВО секторот во 2020 год.
 14. Предлог – Одлука за одобрување на Програмата за спортски активности на подрачјето на општина Јегуновце за 2020 год.
 15. Предлог – Одлука за утврдување на услови за начинот на градење во с.Јажинце, општина Јегуновце за кој нема урбанистички план.
 16. Предлог – Одлука за утврдување на услови за начинот на градење во с.Шемшово, општина Јегуновце за кој нема урбанистички план.
 17. Предлог – Одлука за утврдување на услови за начинот на градење с.Жилче, општина Јегуновце за кој нема урбанистички план.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце