Јавен увид на општиот акт за с.Раотинце

Согласно Прирачникот за начинот на водење на постапката за донесување и изготвување на општ акт за село кое нема урбанистички план бр.24-395/1 од 11 Јануари 2019 година, ОПШТ АКТ СЕЛО РАОТИНЦЕ  општина Јегуновце и Предлог – Одлука ќе се објавени на веб страната на единицата на локалната самоуправа заради овозможување на јавен увид во времетраење од 16 работни дена, односно од 04.07.2019 год. заклучно со 25.07.2019 год. Во овој рок засегнатите граѓани можат да достават предлози, сугестии или приговори, по кој одлучува комисијата која ја изработува Предлог-Oдлуката.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Одржана дваесетичетврта седница на советот на Општина Јегуновце

Денес 03.07.2019 година со почеток во 08:30 часот се ордржа дваесетичетврта седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 3 точки, додека присутни беа сите 15 советници и градоначалникот Дарко Блажески.

Дневен ред:

 1. Предлог – Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата.
 2. Предлог – Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата.
 3. Предлог – Одлука за ослободување на геолошки и геомеханички елаборати за испитување на земјиштето во предложениот плански опфат на населените места на општина Јегуновце.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Одржана дваесетитрета седница на советот на Општина Јегуновце

Денес 28.06.2019 година со почеток во 10:00 часот се ордржа дваесетитрета седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 7 точки, додека присутни беа сите 15 советници и градоначалникот Дарко Блажески.

Дневен ред:

-Усвојување записник од дваесетвтора седница.

 1. Предлог – Одлука за давање на согласност на Правилникот за внатрешна организација на работни места во ЈОУДГ ЈАБОЛЧИЊА во с.Јегуновце.
 2. Предлог – Одлука за давање на согласност на Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУДГ ЈАБОЛЧИЊА Општина ЈЕГУНОВЦЕ, с.Јегуновце.
 3. Предлог – Одлука за изменување и дополнување на членови во Управниот одбор на Јавна општинска установа за деца – Детска градинка ЈАБОЛЧИЊА во с.Јегуновце, општина Јегуновце.
 4. Предлог – Одлука за измена и дополнување на Одлуката за распределба на средства од Програмата за изградба реконструкција и одржување на општинската патна мрежа и улиците во 2019 год, по населени места во Општина Јегуновце.
 5. Предлог – Програма за решавање на проблемот на бездомните животни на продрачјето на општина Јегуновце.
 6. Разгледување на барања
 7. Советнички прашања.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Започна турнир во мал фудбал „Ратае 2019“

Сабота 22.06.2019 година во присуство на голем број гости и љубители на фудбалот турнирот „Ратае 2019“  беше и официјално прогласен за отворен.

Турнирот се организира трета година по ред, бројот на екипи изнесува 29,  натпреварите се играат во две фази: првата фаза по групи и втората елиминациона фаза.

Наградниот фонд за најдобрите четири екипи изнесува:

 1. 30.000 денари
 2. 15.000 денари
 3. 7.000 денари
 4. 2.000 денари

Голем придонез за турнирот несебично дава и локалната самоуправа на Општина Јегуновце. Општина Јегуновце постојано вложува средства за развој на спортот, издвојува средства како на регистрираните спортски клубови, така и за организирање на турнири по населените места.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Градоначалникот Дарко Блажески на средба со претставници на месната заедница во с.Горно Орашје

Општина Јегуновце 19.06.2019 година – Градоначалникот Дарко Блажески оствари средба со претставници на месната заедница во с.Горно Орашје.

Целта на оваа посета  е да се слушнат и жителите од населено место Горно Орашје за проблемите со кој се соочуваат и да се дојде до нивно решение.

На средбата од страна на претставниците на месната заедница беа презентирани приоритетни предлог проекти, со што заедно ги анализираа  како и изнаоѓаат решение за истите.

Градоначалникот Блажески на претставниците од месната заедница им порача, како локалната самоуправа во рамки на своите можности ќе се заложи успешно да бидат реализирани сите приоритетни проекти планирани за населено место Горно Орашје.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Во тек се градежни активности за промена на стариот и дотраен цевковод од водоводната мрежа во населенео место Копанце

Општина Јегуновце 10.06.2019 година – Во тек се градежни активности во населено место Копанце, се работи на промена на стариот и дотраен цевковод од водоводната мрежа која ги снабдува со вода за пиење жителите на ова населено место.

Се работи на  линија кој е во должина од 800 метри каде се врши замена на старите и дотраени цевки со нови 16 барни Ф-100 и Ф-160 цевки.

Градоначалникот Дарко Блажески вети дека дека редовно ќе бидат сервисирани сите општински водоводни мрежи во населените места во Општина Јегуновце бидејќи жителите треба да  добијат квалитетна вода за пиење.

Средства за оваа реализација се од Буџет на Општина Јегуновце.

Изготвил: Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Честитка по повод Рамазан – Бајрам до сите припадници од исламска вероисповед

Локалната самоуправа на Општина Јегуновце со градоначалникот Дарко Блажески по повод празникот Рамазан – Бајрам упатува честитка до сите верници од исламска вероисповед, им посакува наискрени честитки за добро здравје, бериќет, среќа и духовно прочистување.
Првиот ден од Рамазан Бајрам е неработен ден за сите граѓани на Репулика Северна Македонија.
Изготвил: Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Одржана дваесетивтора седница на советот на Општина Јегуновце

Денес 29.05.2019 година со почеток во 10:00 часот се ордржа дваесетивтора седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 4 точки, додека присутни беа сите 15 советници и градоначалникот Дарко Блажески.

Дневен ред:

-Усвојување записник од дваесетипрва седница.

 1. Измени и дополнувања на Буџетот на општина Јегуновце за 2019
 2. Предлог – Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на Буџетот на општина Јегуновце за 2019 година.
 3. Предлог – Одлука за распределба на средства од Програмата за изградба, реконструкција и одржување на општинската патна мрежа и улиците во 2019 година по населени места во општина Јегуновце.
 4. Разгледување на барања.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Остранет руиниран објект од дворот на училиштето во населено место Јанчиште

Општина Јегуновце 2019 година – Во завршна фаза се активностите околу остранување на руинираниот објект кој се наоѓа во самиот двор на подрачното основно училиште во населено место Јанчиште.

Овој објект кој изминатиов период претставуваше опасност и грда слика како за учениците така и за останатите жители од населено место Јанчиште беше успешно остранет од самиот училишен двор.

По барање на месната заедниза од населено место Јанчиште во заемна соработка со градоначалникот Блажески, Општина Јегуновце со ангажирана механизација на терен успешно се справи со овој проблем.

Обезбедени средства: Буџет на општина Јегуновце.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце