Завршена реконструкција на руинирано детско игралиште и уреден со бехатон плочки  кругот на повеќенамеското спотско игралиште во населено место Сиричино.

Завршено со реконструкција на руинирано детско игралиште, реновирани сите клупи за одмор , како и уреден со бехатон плочки  кругот на повеќенамеското спотско игралиште во населено место Сиричино.Со оваа реализација се подобруваат условите на младите и сите жители од ова населено место непречено да спортуваат и се рекреираат.Продолжуваме со зацртаните цели и проекти со кои го подобруваме квалитетот на живеење во сите сфери, особено  што ги подобруваме условите  каде спортуваат и се рекреираат нашите деца и сограѓани.

Известување за реализирање на проект  „фасилитатори за унапредување на социјален дијалог“

Почитувани

Поради реализирање на проект  „фасилитатори за унапредување на социјален дијалог“ од програма Општинско – корисна работа, ве информираме дека во периододот од 01.07.2022 до 31.03.2023 година во населените места во општина Јегуновце теренска работа ќе вршат двајца фасилитатори за унапредување на социјален дијалог .

Лицата ќе вршат мапирање на терен на социјално загрозени лица, стари и изнемоштени лица и лица со посебни потреби.

Одржана единаесетта седница на советот на Општина Јегуновце

На ден 28.06.2022 година со почеток во 10:30 часот се одржа единаесетта седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Валентина Марчевска, пристуни беа сите петнаесет советници и градоначалникот Димитар Костадиноски.

Известување за упис на деца во фудбалска школа „Јегуновце 2022“

На задоволство на сите дечиња и родители после долго време ве известуваме дека фудбалската школа „Јегуновце 2022“ повторно означува враќање на фудбалскиот сјај во Јегуновце.

Правилен развој на телото и вистински пријателства се создаваат во раните детски години.

Секоја насмевка е значајна!

Драги дечиња на возрас од 7 до 14 години, сите кој што сте заинтересирани да ја научите магијата на фудбалската бубамара, ве повикуваме на упис во нашата фудбалска школа.

Големи заслуги за повторно активирање на оваа школа има и самата локална самоуправа и градоначалникот Димитар Костадиноски, кој несебично и континуирано ќе вложува во спортот.

Децата се наша иднина, развивањето на здрава младина секогаш ќе биде приоритет за сите нас.

Напомена: Сабота со почеток во 09:00 часот, на стадион во с.Јегуновце официјално започнуваме со тренинзи.

Лице за контакт:

Мишо Маринковски

моб:078/649-448

U majtë mbledhja e nëntë e Këshillit të Komunës së Jegunovcit

Sot, më 26.05. 2022 me fillim në orën 11:00 u mbajt mbledhja e nëntë e Këshillit të Komunës së Jegunovcit në sallën për mbledhje në ndërtesën e komunës.

Mbledhjen e udhëhoqi kryetari i këshillit të komunës së Jegunovcit Valentina Marçevska, të pranishëm ishin të gjithë 15 këshilltarët dhe kryetari i komunës Dimitar Kostadinoski.

Одржана деветта седница на советот на Општина Јегуновце

На ден 26.05.2022 година со почеток во 11:00 часот се одржа деветта седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Валентина Марчевска, пристуни беа сите петнаесет советници и градоначалникот Димитар Костадиноски.

Извршена дезинсекција против комарци на цела територија на општина Јегуновце

Изминатава ноќ е извршена дезинсекција против комарци.
Со оваа дезинсекција против комарци опфатени се сите предвидени локации во населените места, сите излетнички места на територија на општина Јегуновце, според унапред донесен план.
Во престојниот период следуваат уште две прскања.
Accessibility