Претставници на Унгарскатата Амбасада и претставници на ОБСЕ/ОДИХР во работна посета на Општина Јегуновце

Денес 08.02.2018 година во просториите на Општина Јегуновце се одржа работна средба помеѓу градоначалникот Дарко Блажески, претставници од економското аташе на Унгарската Амбасада и претставници на ОБСЕ/ОДИХР.

На оваа средба градоначалникот Блажески им објасни на претставниците од економското аташе на Унгарската Амбасада и претставниците на ОБСЕ/ОДИХР за состојбата на локалната самоуправа,  потреби со кој се соочуваат жителите од оваа општина, додека дискутирано беше и на повеќе теми за конкретни предмети, разменети беа повеќе меѓусебни мислења кој се од општо добро за жителите на оваа општина.

 

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Одржана трета работилница на тема „Силни граѓански организации за позитивни социјални промени“

Се одржа  третата и последна работилница на тема: „Силни граѓански организации за позитивни социјални промени“

Овој настан е организиран од страна на Фондацијата за развој на локалната заедница Штип во соработка со партнерите Центар за одржлив развој – Алка Скопје и Институт за развој на заедницата Тетово подржан од општина Јегуновце.

Целта на овој проект беше креирање транспарентни и отчетни процедури за финансирање на граѓанските организации од буџетите на локалната самоуправа и стимулирање на примена на добри практики помеѓу општините.

Ова е од особена важност за транспарентно доделување на средства што ќе овозможи компетитивност на идеите на здруженија кои се важни за целата заедница.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Променети осум врати во ПОУ Симче Настовски од Јажинце

Општина Јегуновце 05.02.2018 година – Променети се осум врати на тоалетите во ПОУ Симче Настовски од Јажинце.

Поради дотраеност на старите и руинирани врати во тоалетите на ПОУ Симче Настовски во населено место Јажинце а воедно и подобрување на условите за учениците од ова училиште заменети  се старите со нови ПВЦ врати на тоалетите.

Средствата за оваа реализација се обезбедени од Буџет на Општина Јегуновце, општината во рамките на своите можности ќе продолжи да вложува за подобри услови во образованието.

 

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Одржана втора работилница на тема „Силни граѓански организации за позитивни социјални промени“

Општина Јегуновце 30.01.2018 година се одржа втората работилница на тема: „Силни граѓански организации за позитивни социјални промени“.

Овој настан е организиран од страна на Фондацијата за развој на локалната заедница Штип во соработка со партнерите Центар за одржлив развој – Алка Скопје и Институт за развој на заедницата Тетово подржан од општина Јегуновце.

Целта на проектот е да се креираат транспарентни и отчетни процедури за финансирање на граѓанските организации од буџетите на локалната самоуправа и стимулирање на примена на добри практики помеѓу општините.

Како резултат од планираните три работилници, треба да произлезе методологија за распределба на средства за здружение на граѓани од страна на општината.

Ова е од особена важност за транспарентно доделување на средства што ќе овозможи компетитивност на идеите на здруженија кои се важни за целата заедница.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Одржана петта седница на Советот на Општина Јегуновце

Денес 24.01.2018 година со почеток во 10 часот се ордржа петта седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, додека дневниот ред содржеше 7 точки.

1.Предлог-Програма за работа на Советот на Општина Јегуновце за 2018 год.

2.Предлог-Критериуми за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот во општина Јегуновце за 2018 год.

3.Предлог-Програма за изработка на урбанистички планови за населените места на подрачјето во општина Јегуновце и урбанистички планови вон населените места за 2018 год.

4.Предлог-Програма за изработка на локална урбанистичка планска документација на општина Јегуновце за 2018 год.

5.Прелог-Програма за изработка на Општи Акти за населените места во општина Јегуновце за 2018 год.

6.Предлог-Одлука за надомест на изборните трошоци на организаторите на изборната кампања на Локалните избори 2017 год, за избор на градоначалник и советници на Советот на Општина Јегуновце.

7.Разгледување на барања.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

 

Министерот Оливер Спасовски во работна посета на Општина Јегуновце

24.01.2018 година – Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски во работна посета на Општина Јегуновце.

Тој најпрво ја посети полициската станица во  Јегуновце за да промовира опрема која е поставена со цел нормално одвивање на тековните работи на тамошните полицајци за потоа да оствари средба и со првиот човек на општина Јегуновце градоначалникот Дарко Блажески.

На средбата беше дискутирано на повеќе теми, разменети беа повеќе меѓусебни мислења за успешна соработка и  унапредување на состојбите во Општина Јегуновце.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце