Известувања|

Почитувани,

За потребите на Проектот за поврзување на локални патишта кој е финансиран со средства од Светска Банка, општина Јегуновце има аплицирано со под-проект за Реконструкција на локални улици во населено место Јегуновце – прва и втора фаза во општина Јегуновце за што е изготвен План за управување со животна средина и социјални аспекти согласно Стандардите за животна средина и социјални аспекти на Светска Банка.

За ПУЖССА е закажана јавна презентација и консултација во просториите на општина Јегуновце во петок, 16.06.2023 година во 11.00 часот. 

Повише информаци на следните линкови:

20230609-ФОРМУЛАР ЗА КОМЕНТАРИ ЈЕГУНОВЦЕ

20230609-Известување Јегуновце

20230609-Дневен ред за јавна расправа Јегуновце

20230609_ПУЖССА-Јегуновце MK_FINAL ОБЈАВЕН

Close Search Window