Вести|

Одобрени два нови проекти од програмата за регионален рамномерен развој.
– Со директорот на Бирото за регионален развој Рамиз Реџепи денес потпишав договор за проект изграба на две нови улици во населените места Ратае и Жилче.
Проектот е во рамките на повикот на Бирото за регионален развој, за развој на урбаните подрачја, одржлив и урбан развој, развој на подрачја со специфични развојни потреби и развој на селата.
Општина Јегуновце е една од избраните општини во Полошкиот плански регион, според рамномерната застапеност на национално ниво, со два проекти.

Close Search Window