Вести|

Извршено е комплетно реновирање на внатрешниот дел од простории во интернатот кој е во состав на ОУ Симче Настовски во Вратница, простории кој се пренаменети за нова детска градинка.

Со финансиски средства од буџетот на Општина Јегуновце реновиран е целиот внатрешен објект, променети се нови санитарни јазли, додека опремувањето ќе биде од страна на Министерството за труд и социјална политика.

Close Search Window