Буџетски Календар за донесување на Буџетот на Општина Јегуновце за 2025 година

|

... Прочитај повеќе Буџетски Календар за донесување на Буџетот на Општина Јегуновце за 2025 година

Граѓански Буџет 2024

|

... Прочитај повеќе Граѓански Буџет 2024

Буџет на општина Јегуновце за 2024 година

|

... Прочитај повеќе Буџет на општина Јегуновце за 2024 година

Буџет 2024

|

... Прочитај повеќе Буџет 2024

Ребаланс на Буџет за 2023 година број 2

|

... Прочитај повеќе Ребаланс на Буџет за 2023 година број 2

Ребаланс на Буџет за 2023 година број 1

|

... Прочитај повеќе Ребаланс на Буџет за 2023 година број 1

Измени и дополнувања на буџетот на општина Јегуновце за 2023 година

|

... Прочитај повеќе Измени и дополнувања на буџетот на општина Јегуновце за 2023 година

Буџетски календар за донесување на буџетот на општина Јегуновце за 2023 година

|

... Прочитај повеќе Буџетски календар за донесување на буџетот на општина Јегуновце за 2023 година

Буџет за 2023 година

|

... Прочитај повеќе Буџет за 2023 година

Ребаланс на Буџет за 2022 година

|

... Прочитај повеќе Ребаланс на Буџет за 2022 година

Close Search Window