Вести|

Врз основа на член 62 став 10 од Закон за урбанистичко планирање (службен весник на Р.С.М. бр. 32/2020), Урбанистички проект за инфраструктура вон опфат на урбанистички план за регулација на р. Вардар во полошкиот регион: К.О. Туденце, К.О. Копанце, К.О. Раотинце, К.О. Јегуновце – општина Јегуновце ќе биде објавен на службената веб страна за увид на јавноста во траење од 15 дена , за кое време засегнатите правни и физички лица може да доставуваат евентуални забелешки.

Прилог документи:

УПВОУП Регулација на Р.Вардар

 

 

Close Search Window