Вести|

Со мнозинство гласови од советниците, Советот на општина Јегуновце на триесетивтората седница го изгласа буџетот на општина Јегуновце за 2023 година.

Предвидениот буџет е одговор на реалните потреби и проекти што ќе бидат реализирани наредната година. Изгласаниот општински буџет е граѓански, донесен во консултација преку директни средби и контакти со жителите на општина Јегуновце, а повеќето од искажаните потреби кои се остварливи и во надлежност на локалната самоуправа се дел од буџетските ставки за 2024 година.

Буџетот за 2024 година е развоен, со предвидени проекти и инвестиции во сите населени места во општина Јегуновце.

Close Search Window