Обрасци за жалби и поплаки за проектот изградба на улици во н.м. Јегуновце, Фаза 1 и 2

|

... Прочитај повеќе Обрасци за жалби и поплаки за проектот изградба на улици во н.м. Јегуновце, Фаза 1 и 2

Листа на информации од јавен карактер

|

... Прочитај повеќе Листа на информации од јавен карактер

Правилник за систематизација на работни места 2021 година

|

... Прочитај повеќе Правилник за систематизација на работни места 2021 година

Листа на вработени во Општина Јегуновце

|

... Прочитај повеќе Листа на вработени во Општина Јегуновце

Регистар на детски градинки

|

... Прочитај повеќе Регистар на детски градинки

Издадени одобренија за градба во 2021 година

|

... Прочитај повеќе Издадени одобренија за градба во 2021 година

Основни училишта во Општина Јегуновце

|

... Прочитај повеќе Основни училишта во Општина Јегуновце

Претседатели на месни заедници по населени места

|

... Прочитај повеќе Претседатели на месни заедници по населени места

Close Search Window