Вести

Одржан состанок на работната група во рамките на проектот “Подобрување на управувањето со цврст отпад во полошкиот регион“

На 31.01.2019 гoдина одржан е состанок на работната група во рамките на проектот “Подобрување на управувањето со цврст отпад во полошкиот регион“ каде активно учество има и општина Јегуновце. Проектот е финансиран од владата на Швајцарија, а негова цел е да се подобри управувањето со цврстиот комунален отпад во Полошкиот регион. Во рамките на проектот […]

Одржана работилница на Проект “Подобрување на отпорноста на поплави во полошкиот регион“

На 29 и 30 01.2019 година во Тетово и Велес се одржаа работилници на Проектот “ Подобрување на отпорноста на поплави во полошкиот регион“ на кој активно учество имаше и општина Јегуновце, при што беше разгледана и разработена Програмата за работа на Мрежата на отпорен и заштитен Полог за 2019 година. Се одржа и Втората […]

Одржана седумнаесетта седница на Советот на Општина Јегуновце

Денес 25.01.2019 година со почеток во 10:30 часот се ордржа седумнаесетта седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда. На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 10 точки а дополнет беше со плус 8, присутни беа сите 15 советници  и градоначалникот Дарко Блажески. […]

Одржано предавање за влијанието на климатските промени врз земјоделството и сточарството

На ден 24.01.2019 година Општина Јегуновце во соработка со Федерацијата на фармери на Репулика Македонија (ФФРМ), се одржа предавање за влијанието на климатските промени врз земјоделството и сточарството. На предавањето кое го одржа професорот од факлутетот за земјоделство и храна  Зоран Димов зедоа активно учество повеќе земјоделци и сточари од населените места од општина Јегуновце. […]

Исчистени од снег локалните патишта во Општина Јегуновце

Општина Јегуновце 2019 година – Зимската служба ангажирана од страна на локалната самоуправа од вчера започна со чистење на снегот од локалните патишта кој се во надлежност на Општина Јегуновце со едниствена цел корисниците да можат без потешкотии да ги завршуваат своите обврски и безбедно да патуваат до потребната дестинација. Сите локални патишта на територија […]

Погледни ги сите вести