Вести

Завршна фаза со изградба на „Крак“ на основниот проект за фекална канализација во с.Јажинце

Во завршна фаза се градежните активности со изградбата на ” КРАК ” на основниот проект за  фекална канализација за населено место Јажинце. Овој ” КРАК ” е во должина од околу 300 метри, финасиските средства се обезбедени од буџет на Општина Јегуновце додека изведувачи се фирмата ЕУРО ИНВЕСТ ИНГ – Тетово. Суштина на овој проект […]

Одржана десета седница на Советот на Општина Јегуновце

Денес 29.06.2018 година со почеток во 10 часот се ордржа десета седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда. На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневниот ред содржеше 3 точки, присутни беа сите 15 советници. Дневен ред 1.Предлог-Одлука за престанување на важење на Одлука од […]

Потпишан меморандум за соработка со женска граѓанска иницијатива АНТИКО

На ден 26.06.2018 година градоначалникот на општина Јегуновце г-дин Дарко Блажески потпиша Меморандум за соработка со претседателката на женската граѓанска иницијатива АНТИКО. Целта од оваа соработка е заеднички придонез во промовирање и унапредување на родовата рамноправност и подеднаква вклученост на родовите – половите во креирањето на јавните политики, размената на информации и најдобрите практики во […]

Одржана тркалезна маса на тема „Унапредување на правата на заедниците и комисии за односи меѓу заедниците во општините”

Денес 19.06.2018 година во салата за состаноци на Општина Јегуновце со почеток во 10:30 часот се одржа тркалезна маса на тема „Унапредување на правата на заедниците и комисии за односи меѓу заедниците во општините”. организиран од страна на Здружението Институт за развој на заедницата (ИРЗ) – Тетово, во соработка со Агенцијата за остварување на правата на заедниците […]

Започна турнир во мал фудбал „Ратае 2018“

Започна турнир во мал фудбал „Ратае 2018“. Недела 17.06.2018 година во присуство на голем број гости од сите населени места на општина Јегуновце како и пошироко овој турнир беше и официјално прогласен за отворен. Турнирот се организира втора година по ред, бројот на екипи изнесува 27, а натпреварите се играат во две фази: првата фаза […]

Погледни ги сите вести