Завршено со реконструкција на руинирано детско игралиште, реновирани сите клупи за одмор , како и уреден со бехатон плочки  кругот на повеќенамеското спотско игралиште во населено место Сиричино.Со оваа реализација се подобруваат условите на младите и сите жители од ова населено место непречено да спортуваат и се рекреираат.Продолжуваме со зацртаните цели и проекти со кои го подобруваме квалитетот на живеење во сите сфери, особено  што ги подобруваме условите  каде спортуваат и се рекреираат нашите деца и сограѓани.

Accessibility