Vetëqeverisja lokale e Komunës së Jegunovcit ju uron Vitin e ri 2020, duke ju uruar shumë shëndet, suksese lumturi dhe mirëqenie në të gjithë sferat e jetës.

Në vitin e ri 2020, do të vazhdojmë të punojmë së bashku për një komunë moderne, të zhvilluar dhe të bukur të Komunës së Jegunovcit.

Accessibility