Njësia e vetëqeverisjes lokale të Komunës së Jegunovcit dhe kryetari i komunës Darko Bllazheski dërgojnë urim me rastin e festës së madhe shtetërore dhe fetare Shën Klimenti i Ohrit.

Roli i shenjtë i iluministit më grandioz Shën Klimenti i Ohrit dhe nxënësi më i dalluar i vëllezërve të shenjtë Kirili dhe Metodi i cili e vazhdojë misionin ortodoks –solidariteti dhe forcimi i shpirtit krishterë dhe vlerave njerëzore dhe arsimimin e tyre.

Shën Klimenti i Ohrit është themelues i Kryepeshkopatës së Ohrit, kryepeshkop i parë, themelues i Shkollës Letrare të Ohrit dhe alfabetit cirilik.

Urime dhe për shumë vjet festa.

Accessibility