Me rastin e festës së madhe krishtere Ringjallja e Krishtit-Pashkët, Njësia e vetëqeverisjes lokale të Komunë së Jegunovcit me kryetarin e komunës Darko Bllazheski dërgon urim deri te të gjithë besimtarët e konfesionit Ortodoks, në urim thuhet:

-Vlerat shpirtërore të kësaj feste të madhe krishtere Ringjallja e Krishtit –Pashkët na rikujton rëndësinë dhe vlerën e jetës së njeriut i mbushur me pendim, lutje dhe kreshmë. Me Ringjalljen e Krishtit kremtohet fitorja e jetës ndaj vdekjes, madhësia e tij, mirësia dhe fuqia.

Në këto ditë të bukura kremtimi Ju dëshirojmë dritë ringjalljeje dhe Pashkë festive, të mbushura me mirëkuptim dhe qetësi në çdo shtëpi.

KRISHTI U RINGJALL – VËRTET U RINGJALL

Përgatiti: Stojançe Antovski

Komuna e Jegunovcit

Accessibility