Njësia e vetëqeverisjes lokale të Komunës së Jegunovcit me krzetarin Darko Bllazheski me rastin e festës së Ramazan Bajramit lëshon urim deri te të gjithë pjesëtarët e fesë islame, iu dësiron urime të sinqerta për shëndet te mirë, beriqet, fat dhe pastrim shpirtëror.
Dita e parë e Ramazan Bajramit është ditë jo pune për të gjithë qytearët e Republikës së Maqedonisë
Изготвил: Стојанче Антовски
Општина Јегуновце
Accessibility