Njësia e vetëqeverisjes lokale, Këshilli i Komunës së Jegunovcit dhe kryetari Darko Bllazheski me rastin e festës së Ramazan Bajramit lëshon urim deri te gjithë pjesëtarët e fesë islame, iu dëshiron shëndet te mirë, beriqet, fat dhe pastrim shpirtëror.

 

Accessibility