Njësia e vetëqeverisjes lokale, këshilli i Komunës së Jegunovcit me kryetarin Darko Bllazheski me rastin e festës së Ramazan Bajramit lëshon urim deri te gjithë pjesëtarët e fesë islame, iu dëshiron urime të sinqerta për shëndet te mirë, beriqet, fat dhe pastrim shpirtëror.

Accessibility