Njësia e vetëqeverisjes së Komunës së Jegunovcit dhe kryetari Darko Bllazheski të gjithë pjesëtareve të gjinisë femërore iu uron Ditën ndërkombëtare të gruas 8 Marsin.

Dita ndërkombëtare e gruas është festë ndërkombëtare e cila shënohet çdo vit më 8 mars. Kjo ditë është dita ku shënohet lufta e gruas për barabarësi ekonomike, politike dhe sociale me burrat.

Përgatiti: Stojançe Antovski

Komuna e Jegunovcit

Accessibility