Nesër, 24 Maj është ditë jo pune për të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut sepse festohet dita e vëllezërve të shenjtë Kirili dhe Metodi të cilët ishin themelues të letërsisë dhe literaturës sllave dhe janë meritorë për zhvillimin kulturorë të të gjithë popujve sllav.

24 Maj është festë shtetërore në Maqedoninë e Veriut e cila festohet në nderë të themeluesve të alfabetit të parë sllav.

Me këtë rast vetëqeverisja e Komunës së Jegunovcit së bashku me kryetarin e komunës Darko Bllazheski dërgon urime deri te të gjithë qytetarët e Republikë së Maqedonisë së Veriut.

Accessibility