Vetëqeverisja lokale e Komunës së Jegunovcit dhe kryetari i komunës Darko Bllazheski të gjithë banorëve iu uron festën e madhe maqedone, kombëtare, fetare dhe shtetërore 2 Gushtin-Ditën e Republikës.

Duke respektuar historinë, dinjitetin e themeleve të pathyeshmërisë maqedone, 2 Gushti, dy Ilindenët e viteve 1903 dhe 1944 si dhe vazhdimi i qëndresës shekullore dhe traditës së datave më të ndritura të popullit maqedon në hapërimin në bashkësi, tolerancë, bashkëjetesë, të cilat do të na shpijnë në një të ardhme më të ndritur dhe në përparim.

Dita e Republikës gjegjësisht Sh. Ilija është festë e madhe maqedone, shtetërore dhe orthodokse , e cila shënohet më 2 Gusht , dhe është ditë jo pune për të gjithë qytetarët.

Accessibility