Sot, më datë 28.04.2020 në ora 12.00 u mbajt mbledhja e tridhjeteshtatë e Këshillit të Komunës së Jegunovcit e cila për shkak të gjendjes me virusin korona u mbajt nëpërmjet lidhjes së internetit për konferenca.

Me mbledhjen udhëhoqi kryetari i Këshillit të Komunës së Jegunovcit Orhan Sabrii, rendi i ditës përmbante 1 pikë, pjesëmarrje aktive morën të gjithë 15 këshilltarë dhe kryetari i komunës Darko Bllazheski .

Rend dite

– Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së tridhjetegjashtë të Këshillit të Komunës së Jegunovcit

1. Shqyrtimi i Raportit financiar për realizimin e Buxhetit të Komunës së Jegunovcit për kuartalin e I-rë të vitit 2020 dhe Konkluzion për miratimin e tij;

Accessibility