Sot, më datë 10.02.2020 në ora 10.00 u mbajt mbledhja e tridhjetepestë e Këshillit të Komunës së Jegunovcit në sallën për mbledhje në ndërtesën komunale.

Me mbledhjen udhëhoqi Kryetari i Këshillit të Komunës së Jegunovcit Orhan Sabrii, rendi i ditës përmbante 2 pikë, të pranishëm ishin të gjithë 14 këshilltarë .

Rend dite

1. Ndryshime dhe plotësime të Buxhetit të Komunës së Jegunovcit për vitin 2020;

2. Vendim për miratimin e Ndryshimeve dhe plotësimeve të Buxhetit të Komunës së Jegunovcit për vitin 2020;

Accessibility