Sot, më datë 15.01.2020 në ora 12.00 u mbajt mbledhja e njëzetetetë e Këshillit të Komunës së Jegunovcit në sallën për mbledhje në ndërtesën komunale.

Me mbledhjen udhëhoqi Kryetari i Këshillit të Komunës së Jegunovcit Orhan Sabrii, rendi i ditës përmbante 1 pikë, të pranishëm ishin të gjithë 13 këshilltarë .

Rend dite

– Miratimi i Procesverbalit nga mbledhja e tridhjetenjë e Këshillit të Komunës së Jegunovcit;

1. Propozim-Vendim për themelimin e ndërmarrjes publike të përbashkët

Accessibility