Me iniciativën e Kryetarit të Komunës Dimitar Kostadinoski u mbajt takim koordinues me drejtorët e SHFK të Komunës së Jegunovcit.

Në këtë takim Kryetari i Komunës kërkoi nga ana e drejtorëve të sqarohet gjendje në të cilën ndodhen SHF, nevojat dhe problemet me të cilat përballen, ku dhe si mundet të ju ndihmojmë si vetëqeverisje lokale në lëmin e arsimit.

Mes tjerash është biseduar për shumë tema tjera, janë këmbyer mendime të ndërsjella, të cilat janë për të mirën e përgjithshme të nxënësve të cilat mësojnë në këto shkolla.

Accessibility