Komuna e Jegunovcit 13.04.2019 – Ekipi e angazhuar nga njësia e vetëqeverisjes lokale vendosi poça me efikasitet energjetik dhe armaturave për ndriçim rrugor në vendbanimin Zhillçë.

Si Komunë e Jegunovcit mbetemi të përkushtuar dhe mundohemi që qytetarët të kenë ndriçim publik kualitativ. Njëherësh, dërgojmë apel deri te qytetarët që në kohë ti raportojnë problemet e rrjetit elektrik të ndriçimit rrugor, me qëllim që pas lajmërimit ekipet menjëherë të veprojnë në terren.

Kryetari i komunës Darko Bllazheski premtojë se pret që së shpejti në tërësi të vihet në funksion i tërë ndriçimi rrugor në të gjitha vendbanimet e Komunës së Jegunovcit sepse qytetarët duhet ti marrin shërbimet për të cilët paguajnë.

Përgatiti: Stojançe Antovski

Komuna e Jegunovcit

Accessibility