grb-na-opstina-jegunovce

 

Komuna ka stemën e vet e cila e paraqet Komunën e Jegunovcitme shenjat e veta themelore dhe karakteristikat ( pajtim meVendimin për përcaktimin e stemës Komunës Jegunovcit).

 

 

 


zname_ojKomuna
ka flamurin e vet i cili bazë është i kuq,kurse këndin e majtë lartë është aplikuar stema ekomunës. Njëmbëdhjetë yje ngjyrosur me ngjyrë verdhë paraqesin njëmbëdhjetë vendbanimet,shpërndarja e yjeve është adekuate meshpërndarjen e vendbanimeve hartën eKomunës Jegunovcit ( pajtim me Vendiminpër përcaktimin e flamurit   Komunës Jegunovcit).

Accessibility