Shtabi komunal për mbrojtje dhe shpëtim i Komunës së Jegunovcit do të jep jepe për punë për marketet private të cilët do të punojnë në kohë të vikendit dhe do të kryejnë dërgesa deri te amvisëritë të cilëve u nevojiten produkte.

Ky është njëri nga konkluzionet të cilët sot u miratuan në mbledhjen kordinuese të shtabit të krizave me të cilin kryeson kryetari i Komunës së Jegunovcit Darko Bllazheski.

Si shtojcë keni Vendimin dhe Konkluzionet e mbledhjes kordinuese.

Accessibility