Komuna e Jegunovcit në bashkëpunim me ndërmarrjen publike kompetente ka filluar me aktivitete të vazhdueshme për sanimin dhe përmirësimin e sistemit të ndriçimit publik në vendbanime. Në vendbanimet Kopanicë dhe Zhillçë është ndërruar një pjesë e poçave të vjetruara dhe në periudhën e ardhshme do të punohet në terren në të gjitha vendbanimet. Në të njëjtën kohë, poça të ri do të vendosen në disa lokacione për të përmirësuar ndriçimin publik dhe për të përmirësuar sigurinë gjatë natës. Ndriçimi rrugor si pjesë e kompetencave të vetëqeverisjes lokale do të mirëmbahet vazhdimisht, dhe defektet e sistemit do të riparohen rregullisht.

Accessibility