Në bashkëpunim me ndërmarrjen publike komunale “Jegunovci” filluam aksionin për rregullimin e rrugës që shpie në lokalitetin “Peshter” në Jegunovc. Me ndihmën e makinerisë pastrohen mbeturinat ndërtimore dhe mbeturinat e mbetura përgjatë rrugës për në “Peshter”, e cila në një fazë të mëtutjeshme do të zgjerohet rruga dhe do të pastrohet plotësisht për të lëvizur pa probleme për tek lokaliteti “Peshter”, që është. atraksion atraktiv turistik nga viti në vit për Komunën e Jegunovcit. Apeloj tek banorët lokal për kujdes më të madh dhe të mos lejojmë që të ndotet hapësira rreth “Peshter”, por të kontribuojnë në mbrojtjen e natyrës dhe vendeve turistike në Komunën e Jegunovcit.

Accessibility