Me instalimin e këtij shërbimi qytetarëve iu ofrojmë shërbim dhe zgjidhje më të mirë për mënyrën e pagesës që ata preferojnë.

Kartelat e transaksionit e përshpejtojnë procesin e pagesës, pa pritjen e radhëve nëpër banka dhe posta për shkak të numërimit të parave dhe të njëjta. Ata realizohen në mënyrë elektrike e shpenzojnë kohen dhe ulin harxhimet përmes zvogëlimit të manipulimit me para të gatshme dhe realizojnë pagesat.

Kurse me atë e ulin mundësitë për keqpërdorimit dhe rrezikun lidhur me punën me kesh.

Accessibility