Me iniciativë të kryetarit të komunës Darko Bllazheski, Qeveria e RMV-së në mbledhjen e 142 ndau mjete financiare për rregullimin e qendrës në vendbanimin e Vratnicës.

Me këtë projekt banorët e vendbanimit Vratnicë në dispozicion do të keni një kënd të këndshëm për pushim dhe rekrejim.

Kryetari i komunës Bllazheski paralajmëroj se këtu nuk do të ndalet, si njësi e vetëqeverisjes lokale do të angazhohemi që në periudhën në vazhdim të investojmë në më shumë projekte të tilla në më shumë vendbanime.

Accessibility