Komuna e Jegunovcit gjendet pjesën veriperëndimore Pollogut Poshtëm mes shkallës 42 dhe 42,15 veri Ekuadorit dhe shkallës 21 dhe 21,15 lindje Grinuiçit. Gjegjësisht,morfologjikisht ajo gjendet mes shpatit  perëndimor malit gëlqeror Zheden  dhe shpatit jugor Malit Sharr,respektivisht është e vendosur rrafshin e gjerë aluvial Lumit Vardar.

Hapësira e Komunës Jegunovcit  moti  ka qenë e banuar,për çka dëshmojnë njënumër I madh I sendeve gjetura nga kohët e hershme  (shek. 5 dhe i  6 ). Poashtu,janë vërejtur edhe mbeturina  për zhvillim vazhdimësi vendbanimeve,ishprehur nëpërmjet numrit madh dëshmive arkeologjike:nekropole,ndërtime hershme krishtere,kisha mesjetare dhe dëshmi tjera nga trashëgimia kulturore këtotreva.

Sipas lokacionit vet Komuna e Jegunovcit ka një mundësi rëndësishme për zhvillimdhe pozitë strategjike,sepse brez gjerë dhe nëpërmjet një qafe mali lidhet meRepublikën e Kosovës. Nëpërmjet saj kalon edhe rruga rajonale R-405  e cila ka rëndësindërkombëtare. Po ashtu aty kalon hekurudha Shkup-Tetovë-Kërçovë. Përkufizohet mekomunat:Tearcë,Zhelinë dhe Saraj si edhe me vijën e kufirit shtetëror me Republikën eKosovës. Komuna e Jegunovcit përfshin një sipërfaqe prej 174 km2 .Në përbërje komunës re formuar hyjnë 17 vendbanime edhe atë:Bellovishtë,(720 metra lartësimbidetare),Vratnicë ( 730 m.l.m),Staro Sellë ( 870 m.l.m.) Rogaçevë ( 800 m.l.m.)Jazhincë ( 800 m.l.m.) Orashje ( 620 m.l.m.) –vendbanime malore,ndërsa Zhillçë ( 410 m.l.m.) Jançishtë ( 396 m.l.m.)Jegunovc (396 m.l.m.) Kopancë (392 m/l.m.) Podbreg ( 395 m.l.m.) Prelubishtë ( 400 m.l.m.)Raotincë ( 390 m.l.m. ) Ratajë ( 435 m.l.m.) Siriçinë ( 390 m.l.m.),Tudencë ( 385  m.n.m.) dhe Shemshovë ( 405  m.l.m.) – vendbanime fushore. Seliae komunës është Jegunovc.

jegunovce11

Accessibility