U mbajt mbledhja e njëzetenjë e Këshillit të Komunës së Jegunovcit

Sot, më datë 15.05.2019 në ora 10:00 u mbajt mbledhja e njëzetenjë e Këshillit të Komunës së Jegunovcit në sallën për mbledhje në ndërtesën komunale.

Me mbledhjen udhëhoqi Kryetari i Këshillit të Komunës së Jegunovcit Orhan Sabrii, rendi i ditës përmbante 5 pika, të pranishëm ishin të gjithë 15 këshilltarët.

R e n d d i t e

-Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së njëzet të Këshillit të Komunës së Jegunovcit

1. Propozim-Vendim për bashkëfinancim të projektit ,, Development of Tourism products thru Utilization of Resources-DETOUR’’;

2. Propozim-Vendim për miratimin e Programit për vendosjen e objekteve të përkohshme në territorin e Komunës së Jegunovcit;

3. Propozim-Program vendosjen e pajisjes urbane në territorin e komunës së Jegunovcit për vitin 2019;

4. Propozim-Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për përcaktimin e kompensimit gjatë ndërtimit të objekteve familjare dhe ndërtesave afariste, objekteve në linjë dhe të infrastrukturës si edhe të objekteve të tjera;

5. Propozim-Vendim për përcaktimin e rajonit të shkollave fillore në të cilat regjistrohen nxënësit në klasë të parë në territorin e Komunës së Jegunovcit.

Përgatiti: Stojançe Antovski

Komuna e Jegunovcit

Takim i Shtabit të krizave për mbrojtje dhe shpëtim të Komunës së Jegunovcit

Drejtoria për punë hidrometeorologjike lëshoi paralajmërim se nën ndikimin e një sërë valësh lagështie sot pas dite dhe në ditët në vazhdim disa ditë moti do të jetë me mjegull dhe jostabil, në shumë vende ndër të tjera edhe Komuna e Jegunovcit pritet që të përfshihen nga rreshje të dendura shiu.

Në disa vende proceset do të jenë në formë të motit të lig të përcjellura me bubullima, errëra të fuqishme dhe paraqitje të breshrit.

Pas lajmërimit se moti i lig do ta përfshijë Republikën e Maqedonisë së Veriut në ditët në vazhdim, kryetari i komunës Darko Bllazheski e thirri Shtabin e krizave për mbrojtje dhe shpëtim të Komunës së Jegunovcit, në të cilën u përgatit plan dhe orar për veprim në vendet kritike ku ekziston rrezik për përmbytje.

Ekipi i Shtabit të krizave të Komunës së Jegunovcit me kujdes e ndjek gjendjen për arsye të rrezikut të daljes nga shtrati të lumit Vardar në disa vendbanime.

Përgatiti: Stojançe Antovski

Komuna e Jegunovcit

Urim me rastin e Ringjalljes së Krishtit – Pashkëve

Me rastin e festës së madhe krishtere Ringjallja e Krishtit-Pashkët, Njësia e vetëqeverisjes lokale të Komunë së Jegunovcit me kryetarin e komunës Darko Bllazheski dërgon urim deri te të gjithë besimtarët e konfesionit Ortodoks, në urim thuhet:

-Vlerat shpirtërore të kësaj feste të madhe krishtere Ringjallja e Krishtit –Pashkët na rikujton rëndësinë dhe vlerën e jetës së njeriut i mbushur me pendim, lutje dhe kreshmë. Me Ringjalljen e Krishtit kremtohet fitorja e jetës ndaj vdekjes, madhësia e tij, mirësia dhe fuqia.

Në këto ditë të bukura kremtimi Ju dëshirojmë dritë ringjalljeje dhe Pashkë festive, të mbushura me mirëkuptim dhe qetësi në çdo shtëpi.

KRISHTI U RINGJALL – VËRTET U RINGJALL

Përgatiti: Stojançe Antovski

Komuna e Jegunovcit

Aksioni për pastrimin e deponive të egra vazhdon edhe në vendbanimin Zhillçë

Në pajtim me programin për pastrimin e deponive të egra, me angazhimin e makinerisë në teren filloi me pastrimin pranveror të deponive të egra. Sot punohet në pastrimin e deponisë së egër në vendbanimin Zhillçë.

Kryetari i komunës Darko Bllazheski doli në terren në vendbanimin Zhillçë, së pari bëri inspektim të punëve dhe aktiviteteve dhe më pastaj realizoj takim me banorët lokal dhe bëri apel që me ndërgjegje dhe rregullsi ti hedhin mbeturinat e tyre, me qëllim që të parandalohet krijimi i deponive të egra dhe ta kuptojmë mesazhin se mbrojtja e mjedisit jetësor varet nga të gjithë ne.

Mjetet për realizim janë siguruar nga Buxheti i Komunës së Jegunovcit.

Përgatiti: Stojançe Antovski

Komuna e Jegunovcit

 

 

Aksioni për pastrimin e deponive të egra vazhdon edhe në vendbanimet Jazhincë, Rogaçevë dhe Bellovishtë

Në pajtim me programin për pastrimin e deponive të egra, me angazhimin e makinerisë në teren filloi me pastrimin pranveror të deponive të egra. Sot punohet në pastrimin e deponisë së egër në vendbanimet Jazhincë, Rogaçevë dhe Bellovishtë.

Kryetari i komunës Darko Bllazheski doli në terren në vendbanimin Zhillçë, së pari bëri inspektim të punëve dhe aktiviteteve dhe më pastaj realizoj takim me banorët lokal dhe bëri apel që me ndërgjegje dhe rregullsi ti hedhin mbeturinat e tyre, me qëllim që të parandalohet krijimi i deponive të egra dhe ta kuptojmë mesazhin se mbrojtja e mjedisit jetësor varet nga të gjithë ne.

Mjetet për realizim janë siguruar nga Buxheti i Komunës së Jegunovcit.

Përgatiti: Stojançe Antovski

Komuna e Jegunovcit

Aksioni për pastrimin e deponive të egra vazhdon edhe në vendbanimin Vratnicë

Në pajtim me programin për pastrimin e deponive të egra, me angazhimin e makinerisë në teren filloi me pastrimin pranveror të deponive të egra. Sot punohet në pastrimin e deponisë së egër në vendbanimin Vratnicë.

Kryetari i komunës Darko Bllazheski doli në terren në vendbanimin Vratnicë, së pari bëri inspektim të punëve dhe aktiviteteve dhe më pastaj realizoj takim me banorët lokal dhe bëri apel që me ndërgjegje dhe rregullsi ti hedhin mbeturinat e tyre, me qëllim që të parandalohet krijimi i deponive të egra dhe ta kuptojmë mesazhin se mbrojtja e mjedisit jetësor varet nga të gjithë ne.

Mjetet për realizim janë siguruar nga Buxheti i Komunës së Jegunovcit.

Përgatiti: Stojançe Antovski

Komuna e Jegunovcit

 

U bë vendosja e poçave me efikasitet energjetik dhe armaturave për ndriçim rrugor në vendbanimin Zhillçë

Komuna e Jegunovcit 13.04.2019 – Ekipi e angazhuar nga njësia e vetëqeverisjes lokale vendosi poça me efikasitet energjetik dhe armaturave për ndriçim rrugor në vendbanimin Zhillçë.

Si Komunë e Jegunovcit mbetemi të përkushtuar dhe mundohemi që qytetarët të kenë ndriçim publik kualitativ. Njëherësh, dërgojmë apel deri te qytetarët që në kohë ti raportojnë problemet e rrjetit elektrik të ndriçimit rrugor, me qëllim që pas lajmërimit ekipet menjëherë të veprojnë në terren.

Kryetari i komunës Darko Bllazheski premtojë se pret që së shpejti në tërësi të vihet në funksion i tërë ndriçimi rrugor në të gjitha vendbanimet e Komunës së Jegunovcit sepse qytetarët duhet ti marrin shërbimet për të cilët paguajnë.

Përgatiti: Stojançe Antovski

Komuna e Jegunovcit