U hap zyrë e re, Njësi territoriale e Qendrës për punë sociale Tetovë

Sot, më 15.01.2020 në prani të kryetarit të komunës Darko Bllazheski, zëvendës ministrit për punë dhe politikë sociale Sanella Shkriel dhe drejtorit të Qendrës për punë sociale në Tetovë Darko Obadiq në vendbanimin e Jegunovcit zyrtarisht u bë lëshimi në përdorim i zyrës së re, të Njësisë territoriale të Qendrës për punë sociale Tetovë.

Përfitimet nga hapja e kësaj zyre në Jegunovc janë të një rëndësie të madhe për banorët që jetojnë në territorin e Komunës ë Jegunovcit, sepse shërbimet që do të mund të marin në këtë zyrë janë për të gjitha shërbimet dhe të drejtat nga lëmi i mbrojtjes sociale.

Ministria për punë dhe politikë sociale ndërmori masa konkrete që të mundësojë qasje më të mëdha të punëve sociale dhe mbrojtjes sociale deri te të gjithë qytetarët, veçanërisht deri te ata që jetojnë në zonat rurale dhe në vendbanimet që janë jashtë selisë së Qendrës për punë sociale.

Kryetari i komunës Darko Bllazheski në deklaratën e dhënë e përshëndeti këtë aktivitet, potencoj se me hapjen e kësaj zyre banorët e Komunës së Jegunovcit do të mundin pa pengesa ti realizojnë të gjitha të drejtat dhe shërbimet nga lëmi i mbrojtjes sociale , më lehtë dhe më të kapshme si tani.

U mbajt mbledhja e tridhjetë e Këshillit të Komunës së Jegunovcit

Sot, më datë 15.01.2020 në ora 12.00 u mbajt mbledhja e njëzetetetë e Këshillit të Komunës së Jegunovcit në sallën për mbledhje në ndërtesën komunale.

Me mbledhjen udhëhoqi Kryetari i Këshillit të Komunës së Jegunovcit Orhan Sabrii, rendi i ditës përmbante 1 pikë, të pranishëm ishin të gjithë 13 këshilltarë .

Rend dite

– Miratimi i Procesverbalit nga mbledhja e tridhjetenjë e Këshillit të Komunës së Jegunovcit;

1. Propozim-Vendim për themelimin e ndërmarrjes publike të përbashkët

Urime me rastin e Krishtlindjeve

Njësia e vetëqeverisjes lokale të Komunës së Jegunovcit dhe kryetari i komunës Darko Bllazheski të gjithë besimtarëve të fesë ortodokse iu uron festën e Krishtlindjeve.

Në shpirtin krishterë, festa e Krishtlindjeve është festa më e madhe dhe më e hareshme, festë e dritës, besimit dhe shpëtimit.. Lindja e Krishtit është ngjarje e madhe dhe e ndritur e njerëzimit, nxitje dhe shpresë në jetë , dashuri dhe gëzim në çdo shtëpi tonën.

URIME VIT I I RI 2020

Vetëqeverisja lokale e Komunës së Jegunovcit ju uron Vitin e ri 2020, duke ju uruar shumë shëndet, suksese lumturi dhe mirëqenie në të gjithë sferat e jetës.

Në vitin e ri 2020, do të vazhdojmë të punojmë së bashku për një komunë moderne, të zhvilluar dhe të bukur të Komunës së Jegunovcit.

Urim me rastin e Shën Klimenti i Ohrit

Njësia e vetëqeverisjes lokale të Komunës së Jegunovcit dhe kryetari i komunës Darko Bllazheski dërgojnë urim me rastin e festës së madhe shtetërore dhe fetare Shën Klimenti i Ohrit.

Roli i shenjtë i iluministit më grandioz Shën Klimenti i Ohrit dhe nxënësi më i dalluar i vëllezërve të shenjtë Kirili dhe Metodi i cili e vazhdojë misionin ortodoks –solidariteti dhe forcimi i shpirtit krishterë dhe vlerave njerëzore dhe arsimimin e tyre.

Shën Klimenti i Ohrit është themelues i Kryepeshkopatës së Ohrit, kryepeshkop i parë, themelues i Shkollës Letrare të Ohrit dhe alfabetit cirilik.

Urime dhe për shumë vjet festa.

Komuna e Jegunovcit do të ndajë ndihmë financiare për rajonin e prekur nga tërmeti në Republikën e Shqipërisë

Komuna e Jegunovcit do të ndajë 100.000 denarë ndihmë financiare për rajonin e prekur nga tërmeti në Republikën e Shqipërisë.

Këshilli i Komunës së Jegunovcit në mbledhjen e tridhjetë ndau 100.000 den., mjete për ndihmë humanitare për qytetarët e Republikës së Shqipërisë të prekur nga tërmeti i fuqishëm në Durrës dhe rrethinë.

Vendimi u miratua njëzëri nga ana e të gjithë Këshilltarëve sidhe u përkrah edhe nga Kryetari i Komunës Darko Bllazhevski.

Vetëqeverisja lokale shpreh ngushëllime deri te familjarët e të vdekurve dhe ju dëshiron të lënduarve shërim të shpejtë.

U mbajt mbledhja e tridhjetë e Këshillit të Komunës së Jegunovcit

Sot, më datë 29.11.2019 në ora 10.00 u mbajt mbledhja e njëzetetetë e Këshillit të Komunës së Jegunovcit në sallën për mbledhje në ndërtesën komunale.

Me mbledhjen udhëhoqi Kryetari i Këshillit të Komunës së Jegunovcit Orhan Sabrii, rendi i ditës përmbante 17 pika kurse i plotësuar edhe me plus 3, të pranishëm ishin të gjithë 15 këshilltarët .

Rend dite

– Miratimi i Procesverbalit nga mbledhja e njëzetenëntë e Këshillit të Komunës së Jegunovcit;

1. Propozim-Vendim për përcaktimin e orarit të punës të IPKF,,MOLLEZAT’’

në f. Jegunovc;

2. Propozim-Vendim për numër më të madh gjegjësisht më të vogël të fëmijëve në grupe edukative në IPFKF ,, MOLLËZAT’’ Komuna e Jegunovcit, Jegunovc;

3. Propozim-Vendim për dhënie pëlqim Vendimit për miratimin e Raportit Vjetor për punë për vitin shkollor 2018/2019 të Institucionit publik komunal për fëmijë-Kopshti i fëmijëve MOLLËZAT f. Jegunovc Komuna e Jegunovcit;

4. Propozim-Vendim për dhënie pëlqim Vendimit për miratimin e Programit Vjetor për punë për vitin shkollor 2018/2019 të Institucionit publik komunal për fëmijë-Kopshti i fëmijëve MOLLËZAT f. Jegunovc Komuna e Jegunovcit;

5. Propozim-Vendim për dhënie mendim pozitiv Statutit të SHFK ,,Shemshova’’ f. Shemshovë;

6. Rregullore për pagat e të punësuarve në Komunën e Jegunovcit;

7. Propozim-Vendim për furnizimin e materialit reklamues;

8. Konkluzion për miratimin e Raportit të analizës paraprake të elementeve themelore të projektit për vendosjen e PPP për rindërtimin, mirëmbajtjen, menaxhimin dhe zhvillimin e ndriçimit publik në Komunën e Jegunovcit;

9. Propozim-Vendim për përcaktimin e propozimit për vendosjen e bashkëpunimit ndër-komunal për formimin e një ndërmarrje publike të përbashkët ndër-komunale për menaxhim me mbeturina;

10. Aktvendim për nominimin e anëtarit në Komisionit për formimin e ndërmarrjes publike rajonale të përbashkët për menaxhim me mbeturina në Rajonin Planor të Pollogut;

11. Propozim-Vendim për lejimin e Programit të aktiviteteve në territorin e Komunës së Jegunovcit nga lëmi i kulturës për vitin 2020;

12. Propozim-Vendim për lejimin e Programit të aktiviteteve në territorin e

Komunës së Jegunovcit nga lëmi i mbrojtjes sociale për vitin 2020;

13. Propozim-Vendim për lejimin e Programit të aktiviteteve të Komunës së Jegunovcit për përkrahje sektorit të OJQ-ve për vitin 2020;

14. Propozim-Vendim për lejimin e Programit për aktivitete sportive në territorin e Komunës së Jegunovcit për vitin 2020;

15. Propozim-Vendim për përcaktimin e kushtet për mënyrën e ndërtimit në fshatin Jazhincë, Komuna e Jegunovcit për të cilën nuk ka plan urbanistik;

16. Propozim-Vendim për përcaktimin e kushtet për mënyrën e ndërtimit në fshatin Shemshovë, Komuna e Jegunovcit për të cilën nuk ka plan urbanistik;

17. Propozim-Vendim për përcaktimin e kushtet për mënyrën e ndërtimit në fshatin Zhillçë, Komuna e Jegunovcit për të cilën nuk ka plan urbanistik;