Urim me rastin e festës së Bajramit

Njësia e vetëqeverisjes lokale, Këshilli i Komunës së Jegunovcit dhe kryetari Darko Bllazheski me rastin e festës së Ramazan Bajramit lëshon urim deri te gjithë pjesëtarët e fesë islame, iu dëshiron shëndet te mirë, beriqet, fat dhe pastrim shpirtëror.

 

Të moshuar, por jo të harruar

Organizata joqeveritare Milenium, me të parë nevojën për përkujdesje të pleqve që po vjen si pasojë e emigrimit masiv të të rinjëve nga Maqedonia e Veriut, e sidomos nga hapsira e Pollogut, analizoi gjendjen në teren, hartoi plan konkret veprimi dhe përpiloi dhe fitoi projektin ” Shërbime sociale – Përkujdesje për personat e moshuar në ambiente shtëpiake” e  financuar nga Banka Botërore, mbështetet nga Ministria për Punë dhe Politikë Sociale dhe realizohet nga OJQ Milenium,  në partneritet me komunën e Zhelinës, Tearcës dhe Jegunovcës.

Në kuadër të këtij projekti planifikohet të trajnohen dhe të punësohen 30 persona, gjithashtu shërbime do të përfitojnë gjithsej 90 familje, nga 30 në çdo komunë.

Për përkujdesjen e familjeve do të angazhohen kandidat të interesuar të cilët duhet të kenë të kryer së paku shkollën e mesme, dhe të njëjtët do të trajnohen nga “Shkolla Neting” e cila është akredituar nga Qendra për Arsimin e të Rriturve për programin “Përkujdesje për personat e moshuar”.

Pas përfundimit të trajnimit, kandidatët që me sukses do të kalojnë testimin do të ҫertifikohen dhe të njejtit do të punësohen nga OJQ “Milenium”.

Urim me rastin e 11 Tetorit

Vetëqeverisja lokale  e Komunës së Jegunovcit dhe kryetari i komunës Darko Bllazheski të gjithë banorëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut iu uron 11 Tetorin – Ditën e kryengritjes së armatosur , me dëshirë të sinqertë për paqe, prosperitet dhe ardhmëri më të mirë.

11 tetor 1941, Dita e Kryengritjes së Armatosur është një simbol i aktit jashtëzakonisht të rëndësishëm historik të mosbindjes maqedonase dhe aspiratës shekullore për lirinë e vetë popullit maqedonas. Në këtë ditë, ne u kushtojmë respektin më të thellë të gjithë atyre që morën pjesë në kryengritjen e armatosur antifashiste dhe çlirimtare të popullore, të cilët kanë dhënë pa hezitim jetën e tyre për lirinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Urime 11 Tetori!

 

Filloi viti shkollorë në të tre shkollat fillore të Komunës së Jegunovcit

Të tri shkollat fillore në territorin e Komunës së Jegovcit i hapën dyert për nxënësit për vitin shkollorë 2020/2021

Para dhe në shkollë zbatohen të gjithës masat e detyrueshme dhe protokollet për mbrojtje nga Kovid-10, për rrjedhje të sigurte të këtij viti shkollorë e cili është shumë më ndryshe nga të deritanishmet.

Në pajtim me vendimin e Qeverisë mësimi me prezencë fizike kanë nga klasa e 1-3 në të tri shkollat e fillore. Me leje të Komisionit për sëmundje ngjitëse është e lejuar  që edhe në klasat të larta në disa SHFT të cilat i plotësojnë kushtet.

Accessibility