U mbajt mbledhja e njëzetedytë e Këshillit të Komunës së Jegunovcit

Sot, më datë 27.05.2019 në ora 10:00 u mbajt mbledhja e njëzetedytë e Këshillit të Komunës së Jegunovcit në sallën për mbledhje në ndërtesën komunale.

Me mbledhjen udhëhoqi Kryetari i Këshillit të Komunës së Jegunovcit Orhan Sabrii, rendi i ditës përmbante 4 pika, të pranishëm ishin të gjithë 15 këshilltarët.

R e n d d i t e

– Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së njëzetenjë të Këshillit të Komunës së Jegunovcit

1. Ndryshimet dhe plotësimet e Buxhetit të Komunës së Jegunovcit për vitin 2019;

2. Propozim-Vendim për miratimin e Ndryshimeve dhe plotësimeve të Buxhetit të Komunës së Jegunovcit për vitin 2019;

3. Propozim-Vendim për shpërndarjen e mjeteve nga Programi për ndërtimin, rindërtimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit të udhëve komunale dhe rrugëve për vitin 2019 nëpër vendbanimet e Komunës së Jegunovcit;

4. Shqyrtimi i kërkesave.

 

U largua objekti i rrënuar nga oborri i shkollës në fshatin Jançishtë

Në fazë përfundimtare janë aktivitetet rreth largimit të objektit të rrënuar i cili gjendet në oborrin e shkollës fillore territoriale në vendbanimin Jançishtë.

Ky objekt në periudhën e kaluar paraqite rrezik dhe fotografi të keqe si për nxënësit ashtu edhe për banorët tjerë nga vendbanimi Jançishtë u largua me sukses nga oborri i shkollës.

Me kërkesë të bashkësisë lokale të vendbanimit Jançishtë dhe bashkëpunim të ndërsjellë me kryetarin e komunës Bllazheski, Komuna e Jegunovcit me angazhimin e makinerisë në terren me sukses u ballafaqua me këtë problem.

Mjetet e siguruara: nga Buxheti i Komunës së Jegunovcit.

Filloi turneu tradicional në futboll të vogël ,, Bobe Junior 2019’’

Në nderë të Boban Simovski Bobe dhe shokut të tij Aleksandar Dimçevski Trska në vendbanimin Jançishtë është organizuar për të nëntin vit me radhë turneu memorial në futboll të vogël.

Turneu filloi dje 26 maj, numri i ekipeve arin në 26, garat zhvillohen në dy faza: faza e parë në grupe dhe faza e dytë eliminatore.

Hapja vazhdojë me program nderi në nderë të themeluesit të turneut Boban Simovski Bobe dhe shokut të tij Aleksandar Dimçevski Trska, në të cilin shfaqe kishte edhe Shoqëria kulturore artistike ,,Izvor’’ nga Jegunovci që më pastaj turneun ta hapin me garim ekipet e KF Luboten dhe KF Teteks.

Kontribut të veçantë dhe të pa rezervë për turneun jep edhe njësia e vetëqeverisjes lokale të Komunës së Jegunovcit.

Komuna e Jegunovcit gjithmonë investon me mjete në zhvillimin e sportit , ndanë mjete si për klubet e regjistruara , ashtu edhe për organizimin e turneve nëpër vendbanimet e komunës.

Urim me rastin e 24 Majit-Ditës së vëllezërve të shenjtë Kirili dhe Metodi

Nesër, 24 Maj është ditë jo pune për të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut sepse festohet dita e vëllezërve të shenjtë Kirili dhe Metodi të cilët ishin themelues të letërsisë dhe literaturës sllave dhe janë meritorë për zhvillimin kulturorë të të gjithë popujve sllav.

24 Maj është festë shtetërore në Maqedoninë e Veriut e cila festohet në nderë të themeluesve të alfabetit të parë sllav.

Me këtë rast vetëqeverisja e Komunës së Jegunovcit së bashku me kryetarin e komunës Darko Bllazheski dërgon urime deri te të gjithë qytetarët e Republikë së Maqedonisë së Veriut.

Me sukses u realizua projekti i EVN-së dhe Komunës së Jegunovcit në vendbanimin Jançishtë

Me kërkesë të banorëve të f. Jançishtë dhe përkushtimit të parezervë të kryetarit të komunës Darko Bllazheski u zgjidh problemi shumëvjeçarë me të cilin janë përballuar banorët e f. Jançishtë.

EVN Maqedoni në bashkëpunim me Komunën e Jegunovcit realizoi projekt për rikahëzim të rrjetit distributiv të largëpërçuesit me tension të lartë i cili kalonte mbi shkollën fillore dhe fushën e sportit në vendbanimin Jançishtë.

Punët teknike në rrjetin elektrik distributiv u zhvilluan disa ditë kurse mjetet për realizim të suksesshëm janë siguruar nga ana e EVN-së dhe Komunës së Jegunovcit.

Kryetari i Komunës Bllazheski bëri inspektimin e aktiviteteve ndërtimore ku u konstatua se aktivitetet e ndërmarra zhvillohen sipas dinamikës së paraparë për realizimin e këtij projekti.

Me këtë intevenim në rrjetin distributiv është zgjedhur edhe një problem në vendbanimet e Komunës së Jegunovcit për çka kryetari i komunës Bllazheski iu premtoi vet qytetarëve.

U mbajt mbledhja e njëzetenjë e Këshillit të Komunës së Jegunovcit

Sot, më datë 15.05.2019 në ora 10:00 u mbajt mbledhja e njëzetenjë e Këshillit të Komunës së Jegunovcit në sallën për mbledhje në ndërtesën komunale.

Me mbledhjen udhëhoqi Kryetari i Këshillit të Komunës së Jegunovcit Orhan Sabrii, rendi i ditës përmbante 5 pika, të pranishëm ishin të gjithë 15 këshilltarët.

R e n d d i t e

-Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së njëzet të Këshillit të Komunës së Jegunovcit

1. Propozim-Vendim për bashkëfinancim të projektit ,, Development of Tourism products thru Utilization of Resources-DETOUR’’;

2. Propozim-Vendim për miratimin e Programit për vendosjen e objekteve të përkohshme në territorin e Komunës së Jegunovcit;

3. Propozim-Program vendosjen e pajisjes urbane në territorin e komunës së Jegunovcit për vitin 2019;

4. Propozim-Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për përcaktimin e kompensimit gjatë ndërtimit të objekteve familjare dhe ndërtesave afariste, objekteve në linjë dhe të infrastrukturës si edhe të objekteve të tjera;

5. Propozim-Vendim për përcaktimin e rajonit të shkollave fillore në të cilat regjistrohen nxënësit në klasë të parë në territorin e Komunës së Jegunovcit.

Përgatiti: Stojançe Antovski

Komuna e Jegunovcit

Takim i Shtabit të krizave për mbrojtje dhe shpëtim të Komunës së Jegunovcit

Drejtoria për punë hidrometeorologjike lëshoi paralajmërim se nën ndikimin e një sërë valësh lagështie sot pas dite dhe në ditët në vazhdim disa ditë moti do të jetë me mjegull dhe jostabil, në shumë vende ndër të tjera edhe Komuna e Jegunovcit pritet që të përfshihen nga rreshje të dendura shiu.

Në disa vende proceset do të jenë në formë të motit të lig të përcjellura me bubullima, errëra të fuqishme dhe paraqitje të breshrit.

Pas lajmërimit se moti i lig do ta përfshijë Republikën e Maqedonisë së Veriut në ditët në vazhdim, kryetari i komunës Darko Bllazheski e thirri Shtabin e krizave për mbrojtje dhe shpëtim të Komunës së Jegunovcit, në të cilën u përgatit plan dhe orar për veprim në vendet kritike ku ekziston rrezik për përmbytje.

Ekipi i Shtabit të krizave të Komunës së Jegunovcit me kujdes e ndjek gjendjen për arsye të rrezikut të daljes nga shtrati të lumit Vardar në disa vendbanime.

Përgatiti: Stojançe Antovski

Komuna e Jegunovcit

Urim me rastin e Ringjalljes së Krishtit – Pashkëve

Me rastin e festës së madhe krishtere Ringjallja e Krishtit-Pashkët, Njësia e vetëqeverisjes lokale të Komunë së Jegunovcit me kryetarin e komunës Darko Bllazheski dërgon urim deri te të gjithë besimtarët e konfesionit Ortodoks, në urim thuhet:

-Vlerat shpirtërore të kësaj feste të madhe krishtere Ringjallja e Krishtit –Pashkët na rikujton rëndësinë dhe vlerën e jetës së njeriut i mbushur me pendim, lutje dhe kreshmë. Me Ringjalljen e Krishtit kremtohet fitorja e jetës ndaj vdekjes, madhësia e tij, mirësia dhe fuqia.

Në këto ditë të bukura kremtimi Ju dëshirojmë dritë ringjalljeje dhe Pashkë festive, të mbushura me mirëkuptim dhe qetësi në çdo shtëpi.

KRISHTI U RINGJALL – VËRTET U RINGJALL

Përgatiti: Stojançe Antovski

Komuna e Jegunovcit