Urim me rastin e 11 Tetorit

Vetëqeverisja lokale e Komunës së Jegunovcit dhe kryetari i komunës Darko Bllazheski të gjithë banorëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut iu uron 11 Tetorin – Ditën e kryengritjes së armatosur , me dëshirë të sinqertë për paqe, prosperitet dhe ardhmëri më të mirë.

11 tetor 1941, Dita e Kryengritjes së Armatosur është një simbol i aktit jashtëzakonisht të rëndësishëm historik të mosbindjes maqedonase dhe aspiratës shekullore për lirinë e vetë popullit maqedonas. Në këtë ditë, ne u kushtojmë respektin më të thellë të gjithë atyre që morën pjesë në kryengritjen e armatosur antifashiste dhe çlirimtare të popullore, të cilët kanë dhënë pa hezitim jetën e tyre për lirinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Urime 11 Tetori!

U mbajt mbledhja e njëzetetetë e Këshillit të Komunës së Jegunovcit

Sot, më datë 09.10.2019 në ora 10.00 u mbajt mbledhja e njëzetetetë e Këshillit të Komunës së Jegunovcit në sallën për mbledhje në ndërtesën komunale.

Me mbledhjen udhëhoqi Kryetari i Këshillit të Komunës së Jegunovcit Orhan Sabrii, rendi i ditës përmbante 2 pika, të pranishëm ishin të gjithë 15 këshilltarët .

Rend dite

– Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së njëzeteshtatë të Këshillit të Komunës së Jegunovcit

1. Propozim-Vendim për dhënie pëlqim për Rregulloren për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për organizimin e brendshëm të vendeve të punës të IPKKF MOLLËZAT Komuna e Jegunovcit , Jegunovc;

2. Propozim-Vendim për dhënie pëlqim për Rregulloren për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës të IPKKF MOLLËZAT f.Jegunovc

U mbajt mbledhja e njëzeteshtatë e Këshillit të Komunës së Jegunovcit

Sot, më datë 30.09.2019 në ora 10.00 u mbajt mbledhja e njëzeteshtatë e Këshillit të Komunës së Jegunovcit në sallën për mbledhje në ndërtesën komunale.

Me mbledhjen udhëhoqi Kryetari i Këshillit të Komunës së Jegunovcit Orhan Sabrii, rendi i ditës përmbante 7 pika, të pranishëm ishin të gjithë 15 këshilltarët .

R e n d d i t e

– Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së njëzetegjashtë të Këshillit të Komunës së Jegunovcit

1. Propozim-Vendim statutar për ndryshimin dhe plotësimin e Statutit të Komunës së Jegunovcit;

2. Plani operativ për mirëmbajtje dimërore të rrjetit të udhëve lokale dhe rrugëve nëpër vendbanimet e Komunës së Jegunovcit për vitin 2019/2020;

3. Kalendari buxhetor për miratimin e Buxhetit të Komunës së Jegunovcit për vitin 2019;

4. Propozim-Vendim për pagesën e ndihmës financiare për kompensimin e harxhimeve për rrugë për vitin shkollor 2019/2020 për nxënës me nevoja të veçanta arsimore;

5. Propozim-Vendim për dhënie pëlqim Planit vjetor për punësim për vitin 2020 të SHFK Aleksandar Zdravkovski f. Jegunovc;

6. Propozim-Vendim për dhënie pëlqim Planit vjetor për punësim për vitin 2020 të SHFK Shemshova f. Shemshovë;

7. Propozim-Vendim për dhënie pëlqim Planit vjetor për punësim për vitin 2020 të SHFK Simçe Nastovski f. Vratnicë;

Përfaqësues nga Ambasada e Ukrainës në vizitë pune në Komunën e Jegunovcit

Sot, 17.09.2019 në hapësirat e Komunës së Jegunovcit u mbajt takim pune në mes të kryetarit të komunës Darko Bllazheski dhe përfaqësues nga Ambasada e Ukrainës.

Në këtë takim kryetari i komunës ua sqaroi gjendjen në vetëqeverisjen lokale, nevojat me të cilat ballafaqohen banorët e kësaj komune, u këmbyen mendime të ndërsjella të cilat janë për të mirën e të gjithë neve.

Theks të veçantë në këtë takim u vendos në ambientin jetësor, pastrimin e ujërave të zeza gjegjësisht zgjedhjen e problemit të mbetjeve dhe pastrimit të kromit gjashtëvalent.

Me mjete dhe ndihmë të Ambasadës së Ukrainës, me kërkesë dhe angazhim të kryetarit të komunës Bllazheski ky problem pritet që sa më shpejtë të zgjidhet.

Filloi ndërtimi i rrugës në f. Jazhincë

Filloi ndërtimi i rrugës me gjatësi 370 metër dhe gjerësi 3,5 metër e cila do ta lidh shkollën me rrugën rajonale në vendbanimin e Jazhincës.

Sot zyrtarisht filluan aktivitetet ndërtimore të këtij investimi i cili kap vlerën prej 4 milion denarë të siguruara nga Ministria e Pushtetit Lokal në bashkëpunim me Byronë për Zhvillim Rajonal, Qendrën për Zhvillimin Planor të Pollogut dhe Komuna e Jegunovcit.

Kryetari i Komunës së Jegunovcit Darko Bllazheski, Ministri i pushtetit lokal Goran Milevski dhe Drejtori i zhvillimit rajonal Ramiz Rexhepi morën pjesë në këtë ngjarje.

Gjatë fjalës Kryetari i Komunës së Jegunovcit Darko Bllazheski u falënderua për përkrahjen e marë nga Ministria e Pushtetit Lokal, Byronë për Zhvillim Rajonal, Qendrën për Zhvillimin Planor të Pollogut dhe deklaroi se ky është edhe një projekt i filluar nga programi parazgjedhor, bëhet fjalë për projekt i cili zgjedh probleme të rëndësishme dhe që kanë ndikim në kualitetin e jetesës së banorëve të vendbanimit të Jazhincës.

Bllazheski paralajmëroi edhe investime të reja për përmirësimin e infrastrukturës lokale rrugore gjatë këtij sezoni ku do të punohet edhe në disa lokacione nëpër vendbanimet e tjera të Komunës së Jegunovcit.

 

Urim me rastin e 8 Shtatorit- Dita e Pavarësis

Njësia e vetëqeverisjes lokale e Komunës së Jegunovcit dhe kryetari i komunës Darko Bllazheski të gjithë banorëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut iu uron 8 Shtatorin – Ditën e Pavarësisë së Maqedonisë me dëshirë për paqe, harmoni dhe një të ardhme më të mirë.

8 Shtatori është dita kur para 28 viteve qytetarët e Maqedonisë e realizuan qëllimin e tyre dhe e trasuan rrugën për pavarësi, demokraci dhe suverenitet të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Për shumë vjet festa!

U realizua aksion për matjen falas të sheqerit në gjak

Sot, më 06.09.2019 në sallën për mbaldhje në Komunës së Jegunovcit Shoqata e personave të sëmurë me diabet ,,DIJABET POLLOG TETOVË’’ realizoi aksion falas për matjen e sheqerit në gjak.

Aksioni filloi në ora 10 dhe çdo banor i interesuar i komunës së Jegunovcit mund të bëjë matjen falas të sheqerit në gjak si dhe të marrë këshilla për kujdes të nivelit të diabetit.