U majtë mbledhja e katër e Këshillit të Komunës së Jegunovcit

Sot, më 11.01.2022 me fillim në orën 11:00 u mbajt mbledhja e katër e Këshillit të Komunës së Jegunovcit në sallën për mbledhje në ndërtesën e komunës.

Mbledhjen e udhëhoqi kryetari i këshillit të komunës së Jegunovcit Valentina Marçevska, të pranishëm ishin të gjithë 15 këshilltarët.

Thirrje deri te fermerët nga Komuna e Jegunovcit

Komuna e Jegunovcit dërgon thirrje të hapur deri te fermerët (të regjistruar dhe të paregjistruar) nga Komuna e Jegunovcit që të marrin pjesë në Takimin informativ me fermerët në hapësirat e Komunës së Jegunovcit më 21 janar 2022 (e premte) duke filluar nga ora 10:00.

Në takim fermerët do të kenë mundësi të njihen me masat për ndihmë dhe mbështetjen e bujqësisë, mbështetjen teknike të fermerëve në subvencionimin dhe konsolidimin e ekonomive bujqësore. Sesionin informativ do ta udhëheq drejtoresha ekzekutive e “Koalicionit Rural” – Liljana Jonoski.

Takimi do të organizohet sipas protokolleve ekzistuese për mbrojtjen nga Covid 19.

Fjalimi për Vitin e Ri nga kryetari Dimitar Kostadinoski

Të nderuar qytetarë të Komunës së Jegunovcit!
Jemi në fund të vitit 2021, në fund të këtij viti si kryetar i Komunës së Jegunovcit, dua t’ju dërgoj një mesazh juve, qytetarëve të Komunës së Jegunovcit. Viti 2021 ishte një vit i mbushur me sfida dhe pengesa që na prekën të gjithë ne qytetarët në mbarë vendin dhe në komunën tonë të Jegunovcit. Në këtë vit të turbullt patëm mundësinë të zgjidhnim se kush do t’i udhëheqë komunat, kush do të krijojë politika në nivel lokal, kush do të parasheh dhe zbatojë investime në komunitetet lokale. Mbështetja e ju, qytetarëve të Komunës së Jegunovcit, maqedonasve, shqiptarëve, romëve, turqve, serbëve dhe të tjerëve që më dhatë në zgjedhjet lokale dhe më zgjodhët mua për të udhëhequr Komunën e Jegunovcit në 4 vitet e ardhshme është mbi të gjitha. përgjegjësi e madhe për mua, por edhe përgjegjësi për të realizuar programin parazgjedhor dhe për ta mbajtur fjalën para jush, qytetarëve të komunës së Jegunovcit. Për periudhën dymujore si kryetar i Komunës së Jegunovcit kam filluar me realizimin e projekteve në shumicën e fushave të kompetencës së pushtetit lokal dhe në proces të përgatitjes janë disa projekte të destinuara për infrastrukturë, arsim, aktivitete komunale, rrjet kanalizimi që do të zbatohen në vitin 2022 . Unë jam çdo ditë në terren dhe në komunikim me ju, qytetarët e Komunës së Jegunovcit, dëgjoj problemet dhe gjej zgjidhje për problemet. Në periudhën e kaluar kam realizuar takime me qytetarë nga të gjitha vendbanimet, ndërsa idetë dhe rekomandimet që kam marrë nga takimet janë realizuar në buxhetin e komunës së Jegunovcit për vitin 2022 të përkthyera në projekte, programe, aktivitete që do të realizohen vitin e ardhshëm. Jemi para një viti me sfida të mëdha, por edhe me punë të madhe dhe me përkushtim maksimal për zgjidhjen e problemeve të qytetarëve dhe realizimin e projekteve nën kompetencën e Komunës së Jegunovcit. Si kryetar i Komunës së Jegunovcit, si edhe më parë, do të jem gjithmonë në dispozicion të të gjithë banorëve të komunës, për të gjetur zgjidhje për problemet, zyra ime do të jetë gjithmonë e hapur për ju qytetarë. Në fund të këtij viti dëshiroj t’i uroj të gjithë banorët e Komunës së Jegunovcit viti i ardhshëm 2022, që të jetë vit i mbushur me lajme pozitive, progres në çdo familje. Në vitin 2022 ju uroj shëndet, mirëqenie, suksese profesionale për secilin prej jush. Vitin e ardhshëm ju dhe unë si kryetar komune ta thellojmë partneritetin, bashkëpunimin sepse vetëm kështu Komuna e Jegunovcit do të jetë komunë e suksesshme dhe do të jetë një vend më i mirë për të jetuar për të gjithë ne. Ju uroj për festat e Vitit të Ri dhe Krishtlindjet, t’i festoni në paqe dhe qetësi me më të dashurit tuaj. Gëzuar dhe begati në vitin 2022.

Komuna e Jegunovcit i bashkohet rrjetit kombëtar “Food Bank Macedonia”

Me iniciativën time dhe me kënaqësi të madhe, sot nënshkrova Memorandum për bashkëpunim dhe aktivitete të përbashkëta me rrjetin kombëtar “Ushqim për të gjithë – Banka e Ushqimit Maqedoni”. Jam veçanërisht krenar si kryetar i Komunës së Jegunovcit, që si pushtet lokal jemi ndër të paktat institucione në Maqedoni që e njohëm punën e “Food Bank Macedonia” dhe iu bashkuam misionit për mbledhjen e tepricave të ushqimit nga operatorët ekonomikë, institucionet , asistencë dhe shpërndarje për qytetarët me raste sociale. Së bashku me Nebojsha Zaharieskin – kryetar i shoqatës “Aleanca e të rinjve” – Tetovë si organizatë lokale partnere e “Food Bank Macedonia” u dakorduam për aktivitetet e ardhshme të projektit dhe zbatimin e zotimeve programore nga të dyja palët që do të fillojnë me zbatimin pas pushimeve të Vitit të Ri. Si kryetar i Komunës së Jegunovcit do të jem gjithmonë i hapur për bashkëpunim dhe aksione që do t’u ndihmojnë kategorive të rënduara të qytetarëve të Komunës së Jegunovcit. Falënderojmë Dushko Hristov – kryetar i “Food Bank Macedonia” për mbështetjen dhe përpjekjet maksimale që realizon dhe afirmon zvogëlimin e varfërisë dhe ndihmën ndaj familjeve me raste sociale, dhe natyrisht për mundësinë për t’u anëtarësuar në rrjetin “Food Bank Macedonia”. Fillojmë së bashku me aksione dhe ndihmë për kategoritë e rënduara të qytetarëve nga Komuna e Jegunovcit.

Kryetari i komunës Dimitar Kostadinoski u ndau dhurata për Vitin e Ri fëmijëve të çerdhes “Mollëzat” në Jegunovc.

Në vigjiljen e festave të Vitit të Ri, vizitova IPKKP “Mollëzat” në Jegunovc dhe i gëzuam të dashurit tanë me dhurata modeste të Vitit të Ri.

Fëmijët, të befasuar dhe të lumtur me pakot e Vitit të Ri, na nderuan me një pritje të ngrohtë dhe buzëqeshje të sinqerta fëmijësh. Gëzimi dhe buzëqeshja e të vegjëlve tanë gjithmonë dinë të na largojnë nga problemet dhe ngjarjet e përditshme, andaj ne si persona përgjegjës kemi obligim që të kujdesemi për një të nesërme më të mirë për fëmijët sepse ata janë e ardhmja e komunës së Jegunovcit. Si kryetar i komunës së Jegunovcit, në bashkëpunim me menaxhmentin e çerdhes do të inicioj aktivitete në të ardhmen për përmirësimin e kushteve të qëndrimit së fëmijëve në institucion. Gëzuar Vitin e Ri 2022 fëmijë, qëndroni të lumtur dhe keni një fëmijëri pa brenga.

 

U majtë mbledhja e tretë e Këshillit të Komunës së Jegunovcit

Sot, më 28.12. 2021 me fillim në orën 10:00 u mbajt mbledhja e tretë e Këshillit të Komunës së Jegunovcit në sallën për mbledhje në ndërtesën e komunës.

Mbledhjen e udhëhoqi kryetari i këshillit të komunës së Jegunovcit Valentina Marçevska, të pranishëm ishin të gjithë 15 këshilltarët dhe kryetari i komunës Dimitar Kostadinoski

Është miratuar buxheti i komunës së Jegunovcit për vitin 2022

Me shumicë votash nga këshilltarët në Këshillin e Komunës së Jegunovcit në mbledhjen e tretë është miratuar Buxheti i Komunës së Jegunovcit për vitin 2022. Buxheti i parashikuar është përgjigje ndaj nevojave reale dhe projekteve që do të realizohen në vitin e ardhshëm. Buxheti i votuar komunal është civil, i miratuar në konsultim përmes takimeve dhe kontakteve të drejtpërdrejta me banorët e Komunës së Jegunovcit dhe shumica e nevojave të shprehura që janë të arritshme dhe nën kompetencë të pushtetit lokal janë pjesë e zërave të buxhetit për vitin 2022. Buxheti për vitin 2022 është zhvillimor, me projekte dhe investime të planifikuara në të gjitha vendbanimet e Komunës së Jegunovcit. Zëri i banorëve të Komunës së Jegunovcit gjithmonë do të dëgjohet, problemet dhe nevojat e tyre do të zgjidhen.

Takim me përfaqësuesit e bashkësive fetare nga xhamitë në Komunën e Jegunovcit

Sot pata nderin të takohem me përfaqësuesit e bashkësive fetare nga xhamitë në Komunën e Jegunovcit. Në takim kemi shkëmbyer mendime dhe mesazhe për bashkim të qytetarëve të komunës së Jegunovcit pa dallim feje dhe besimi. I falënderova imamët që morën pjesë në takimin e sotëm me dëshirën që në të ardhmen të organizohen takime më të shpeshta në përbërje më të gjerë. Të gjithë kemi përgjegjësi që të kultivojmë dhe respektojmë besimin dhe fenë dhe bashkërisht të kontribuojmë në lidhjen dhe bashkëpunimin ndërfetar në mes të qytetarëve të Komunës së Jegunovcit.

Komuna e Jegunovcit ka lidhur kontratë të prokurimit publik për mirëmbajtjen dimërore të rrjetit rrugor lokal për periudhën 2021/2022 me vlerën më të ulët në tre vitet e fundit

Me qëllim të respektimit të parimeve të punës transparente dhe nikoqirëse dhe informimit të tatimpaguesve të Komunës së Jegunovcit për shpenzimin e mjeteve buxhetore nga komuna e Jegunovcit, dëshiroj të informoj opinionin për 2 kontratat e lidhura për prokurim publik.

Komuna e Jegunovcit ka realizuar dy prokurime publike për mirëmbajtje dimërore të rrjetit rrugor lokal në vendbanimet në Komunën e Jegunovcit për periudhën 2021/2022 dhe ka përzgjedhur operatorët ekonomikë me ofertën më të ulët në vlerë të prokurimit publik prej 223.020 denarë dhe 148.000 denarë ose gjithsej 371.020 denarë për të dy prokurimet publike që kanë të bëjnë me qëllimin e prokurimit dhe kanë vlerën më të ulët në tri vitet e fundit. Për të njëjtin destimin, prokurimi publik në vitin 2020/2021 ishte 413.000 denarë, ndërsa në vitin 2019/2020 kontrata për mirëmbajtje dimërore të rrjetit rrugor lokal në vendbanimet në Komunën e Jegunovcit ishte 458.961 denarë, që është dukshëm më e lartë në krahasim me këtë vit. Edhe në kushtet e rritjes së vlerës së shërbimit, në vitin 2021/2022 prokurimi publik ka vlerën më të ulët. Çdo denarë nga taksapaguesit është i rëndësishëm dhe unë si kryetar e kam obligim që në mënyrë racionale të menaxhoj buxhetin e Komunës së Jegunovcit.

25 vite jubilare nga mbledhja e parë konstituive e Këshillit të Komunës së Jegunovcit dhe formimit të Komunës së Jegunovcit si njësi e vetëqeverisjes lokale

Kam nderin dhe kënaqësinë që sot e shënojmë një jubile të veçantë të institucionit me të cilin udhëheq prej para pak kohësh. Sot shënojmë 25 vjet nga formimi i Komunës së Jegunovcit si njësi e vetëqeverisjes lokale , gjegjësisht në këtë ditë para 25 vjetëve u konstituua këshilli i parë dhe u mbajt mbledhja e parë konstituive me çka zyrtarisht fillojë të funksionojë Komuna e Jegunovcit.

Dua të shpreh falemenderim deri te të gjithë ata që dhanë kontribut që Komuna e Jegunovcit sot të jetë vetëqeverisje lokale dhe institucion e cila i zgjedh problemet e qytetarëve. Në shenjë falemenderimi ndaj mirënjohje për kontribut të veçantë dhe promovim të Komunës së Jegunovcit, të punësuarve në Komunën e Jegunovcit, shkollat fillore ,, Aleksandar Zdravkovski’’ Jegunovc, ,,Simçe Nastovski’’ f. Vratnicë, ,,Shemshova’’ f. Shemshovë, përfshirë këtu edhe shkollat periferike, Kopshti i fëmijëve ,,Mollëzat’’ Jegunovc, dhe Biblioteka ,,Svetlina-Drita’’, si dhe sportist të dalluar dhe të rinj të cilët simbolikisht u shpërblyen financiarisht si shenjë falënderimi për rezultatet e aritura dhe promovim të Komunës së Jegunovcit. Të gjithë së bashku, unë si kryetar, Këshilli, qytetarët, institucionet kemi detyrim dhe nevojë së bashku të punojmë, të marrim vendime për përmirësimin e jetesës së të gjithëve që jetojmë nëpër vendbanimet e Komunës së Jegunovcit.

Urime jubileu i sotëm 25 vjet nga formimi i Komunës së Jegunovcit.

Accessibility