Komuna e Jegunovcit 19.06.2019- Kryetari i komunës Darko Bllazheski realizoi takim me përfaqësues të bashkësisë lokale të f. Orashë e Epërme.

Qëllimi i këtij takimi është që të dëgjohen edhe banorët e vendbanimit Orashë e Epërme për problemet me të cilët ballafaqohen dhe të gjendet zgjidhje për to.

Në takim nga ana e përfaqësuesve të bashkësisë lokale u prezantuan propozim projekte me prioritet, me çka edhe bashkërisht i analizuan dhe të gjejnë zgjidhje për të njëjtët.

Kryetari Bllazheski përfaqësuesve të bashkësisë lokale i sigurojë, se si njësi e vetëqeverisjes lokale në suaza të mundësive të veta do të mundohet që me sukses të realizohen të gjithë projektet të planifikuara për vendbanimin Orashë e Epërme.

Accessibility