Dimitar Kostadinoski

Kryetar i Komunës së Jegunovcit

Adresa

Komuna e Jegunovcit

Kryetari i Komunës së Jegunovcit

1215 Jegunovc

 

E-kontakti dime.kostadinoski@yahoo.com

Numri i telefonit: 071/329-457

Të dhëna personale:

* I lindur më 26.04.1977 në Tetovë, Republika e Maqedonisë së Veriut.

* Statusi martesor: Njeri familjar dhe prind i dy fëmijëve

* Hobi:

Arsimimi:

Ekonomist i diplomuar

Përvoja e punës.

 

 

 

Accessibility