Darko Bllazheski

Kryetar i Komunës së Jegunovcit

Adresa

Komuna e Jegunovcit

Kryetari i Komunës së Jegunovcit

1215 Jegunovc

 

E-kontakti darkoblazevski@gmail.com

Numri i telefonit: 070/263-795

Të dhëna personale:

* I lindur më 16.03.1975 në Tetovë, Republika e Maqedonisë.

* Statusi martesor: Njeri familjar dhe prind i tre fëmijëve

* Hobi: Peshkimi

Arsimimi:

Universiteti Evropian në Republikën e Maqedonisë, Fakulteti për detektiv dhe kriminalistik – Detektiv i diplomuar në lëminë e sigurisë dhe kriminalistikës.

Përvoja e punës.

– Drejtues i NEDA-PROM Jegunovc prej 2002-2017

 

 

 

 

Accessibility