Известување

Се известуваат жителите на Општина Јегуновце дека првиот наврат од дезинсекција против возрасни комарци во 2017 година по земјен пат ќе се реализира на 31 Мај  во период од 21:00 до 04:00 часот.

Релацијата на третирана површина е предходно утврдена од страна на стручни лица вработени во Општина Јегуновце. Третирањето ќе се изврши со биоцид Aqua K-Othrine за кое има решение за употреба од М.З на Р.Македонија со доза препорачана од произведувачот и СЗО.

Се известуваат пчеларите навремено да ги преземат потребните мерки за заштита на пчелите.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Accessibility