Известување

Општина Јегуновце 20.03.2018 година – Се известуваат жителите од населено место Сиричино во деновите 1,7,15,21,29.04.2018 година во време од 07.00 – 15.00 часот, да не вршат испаша на стока, берба на дрва и сл како да не би дошло до несакани последици бидејќи СВР Тетово – ПС Тетово ќе отпочне со пробни испукувања за физички и правни лица согласно законот за оружје во военото стрелиште „Еребино“.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Известување

Општина Јегуновце 15.03.2018 година – Се известуваат а воедно и задолжуваат сопствениците на нивите кој се наоѓаат покрај регионалниот пат Р-2234 Јегуновце-Пршовце во најбрз временски период да ги отстранат стеблата и дрвата кој се на работ на коловозот од лева и десна страна, бидејќи е започнато со градежни активности на истиот.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце
Accessibility